“Chung tay giữ màu xanh của biển”

10/06/2018 - 18:24

Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới, UBND tỉnh yều cầu các ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị tập trung tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề liên quan tới biển, đảo Việt Nam từ nay đến hết tháng 6-2018.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền biển và hải đảo nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, ngành về vị trí chiến lược cũng như tầm quan trọng của biển và hải đảo; chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tuyên truyền các chính sách hậu phương quân đội nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, các lực lượng bảo vệ an ninh chủ quyền biển và đảo, tuyên truyền bồi đắp tình yêu, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái thù địch về vấn đề biển Đông...

Ngoài ra, các ngành, địa phương cần có các hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ tài nguyên môi trường biển, đảo như: tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải ven biển và “Chung tay giữ màu xanh của biển” trên các hải đảo… Chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm nay được Bộ Tài nguyên và Môi trường chọn là “Chung tay giữ màu xanh của biển”.

Chủ đề còn hướng tới việc khuyến khích các giải pháp cho vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa và ngăn chặn rác thải nhựa trên biển vì một đại dương khỏe mạnh hơn, cho một tương lai tốt đẹp hơn.

* Nhằm đổi mới và tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, khẳng định chủ quyền của Việt Nam về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố thông tin, tuyên truyền những tư liệu, hiện vật quan trọng về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa bằng cách chia sẻ giới thiệu nội dung tư liệu qua đường link www.stttt.bentre.gov.vn và www. biengioibienbentre.vn do Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện số hóa một số tư liệu hiện vật với tên gọi: “Triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Thiên Di

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN