“Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”

20/11/2019 - 07:13

Đây là cuộc vận động do Ban Kinh tế Trung ương (cơ quan thường trực tổ chức cuộc vận động) cùng với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Đài Truyền hình Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đồng chủ trì chỉ đạo và tổ chức. Hạn chót gửi các đề xuất, góp ý bằng văn bản đến Ban tổ chức cuộc vận động trước ngày 31-12-2019.

Lễ tôn vinh và trao giải dự kiến vào cuối tháng 4-2020, tại Hà Nội. Giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt (300 triệu đồng), 3 giải nhất (100 triệu đồng/giải), 5 giải nhì (50 triệu đồng/giải), 10 giải ba (20 triệu đồng/giải), 20 giải khuyến khích (5 triệu đồng/giải).

Cuộc vận động nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, doanh nhân phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất xây dựng và thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế đất nước. Ban Kinh tế Trung ương đã có công văn gửi các tỉnh, thành phố đề nghị chỉ đạo, vận động doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động. Thông tin chi tiết về cuộc vận động và thể lệ của cuộc vận động đã được đăng tải trên website: doanhnhangopy.vn.

Tại Bến Tre, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành liên quan, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức triển khai vận động doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh tham gia, góp phần thực hiện cuộc vận động đạt kết quả tốt.

K.Minh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN