“Ngày Biên phòng toàn dân” góp phần bảo vệ an ninh biên giới biển

14/09/2018 - 08:04

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại tuần tra bảo vệ khu vực biên giới biển. Ảnh: H. Đức

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại tuần tra bảo vệ khu vực biên giới biển. Ảnh: H. Đức

Thời gian qua, việc thực hiện các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân” và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển (BGB) của tỉnh; lực lượng BĐBP tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Để đạt được kết quả này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều chủ trương, giải pháp thực hiện có hiệu quả các nội dung trên. Nhân dịp sơ kết thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 - 2019, Báo Đồng Khởi có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Văn Tuân - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh.

Đại tá Nguyễn Văn Tuân

* Phóng viên: Xin Đại tá cho biết những kết quả nổi bật qua 10 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”?

- Đại tá Nguyễn Văn Tuân: Có thể khẳng định, kết quả nổi bật 10 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” là xây dựng, củng cố các xã BGB chuyển biến tích cực về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống của nhân dân được cải thiện đáng kể; quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường; các đơn vị BĐBP tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố, kiện toàn cơ sở chính trị các xã, ấp, triển khai đẩy mạnh các hoạt động “Ngày Biên phòng toàn dân” sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức sinh động, thiết thực.

Năng lực quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh BGB được bảo đảm bằng sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, các ngành và toàn dân, động viên được ngư dân an tâm bám biển, sẵn sàng tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển Việt Nam và giải quyết tình hình Biển Đông theo đúng đường lối, quan điểm của Đảng và luật pháp quốc tế.

Công tác xây dựng lực lượng BĐBP được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và thống nhất từ cấp tỉnh đến các đơn vị cơ sở; bảo đảm chức năng, nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh BGB. Các hoạt động của tuyến sau hướng về tuyến trước, nhận đỡ đầu, kết nghĩa với các xã BGB. Các đơn vị biên phòng cũng được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo. Nhiều địa phương có các nội dung hoạt động phong phú như: Chung sức vì biển, đảo quê hương, Tháng 3 biên giới, Đồng hành cùng phụ nữ biên cương… Đó là nguồn cổ vũ, động viên to lớn về vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

* Việc phối hợp giữa BĐBP với các ngành, địa phương được thực hiện như thế nào, thưa Đại tá?

- Các ngành, địa phương và BĐBP tỉnh phối hợp chặt chẽ làm tốt công tác nắm, phân tích, dự báo và phản ánh tình hình trên địa bàn, trên biển; qua đó, các lực lượng chức năng đã có nhiều biện pháp, đối sách hiệu quả với những hoạt động chống phá của kẻ địch và các loại đối tượng.

Thực hiện các chỉ thị, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Quân khu 9 về công tác diễn tập vận hành cơ chế và thực binh theo các tình huống tác chiến trên địa bàn huyện, xã BGB. Qua diễn tập, các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể địa phương đã xây dựng được hệ thống văn kiện thống nhất, làm cơ sở để tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch phòng thủ tỉnh, huyện, nâng cao năng lực chỉ huy điều hành chiến đấu; phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng vũ trang (Quân sự, Công an, Biên phòng) trong công tác sẵn sàng chiến đấu phòng thủ khu vực BGB và trên phạm vi toàn tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại tuần tra trên sông Bình Châu đoạn xã Bình Thắng. Ảnh: Đức Chính

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại tuần tra trên sông Bình Châu đoạn xã Bình Thắng. Ảnh: Đức Chính

BĐBP phối hợp với Công an, Quân sự mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn đơn vị, địa bàn trong các ngày lễ, Tết, sự kiện trọng đại của đất nước, địa phương.

Trong 10 năm qua, phong trào quần chúng tham gia thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” của quân và dân tỉnh nhà ngày càng phát triển và được nhân rộng. Đã có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến được các cấp, các ngành khen thưởng, tặng kỷ niệm chương. Đây là công lao, thành quả xứng đáng được tôn vinh của quân và dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh BGB. Từ năm 2009 đến nay, đã có 277 lượt tập thể, 1.055 cá nhân được các cấp tặng bằng khen, giấy khen; 157 lượt cá nhân được tặng kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc”.

* Xin Đại tá cho biết giải pháp đẩy mạnh thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” trong thời gian tới?

- Bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập quốc tế có vị trí hết sức quan trọng. Trong thời gian tới, toàn quân và dân tỉnh nhà tiếp tục xây dựng và phát huy sức mạnh toàn dân, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước để xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với đảm bảo quốc phòng, an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội; ưu tiên phát triển mạnh kinh tế biển và vùng ven biển gắn với bảo vệ chủ quyền an ninh BGB. Phối hợp xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị các xã BGB vững mạnh toàn diện; củng cố các đoàn thể để hoạt động có hiệu quả, trước mắt tập trung vào các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Đồng thời, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo thông qua chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp”, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân các xã BGB của tỉnh.

Toàn thể cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh phát huy truyền thống vẻ vang của mình, đoàn kết phấn đấu, tạo chuyển biến mạnh mẽ xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức; quan tâm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh và xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện; chú trọng huấn luyện nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, năng lực quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

* Xin cảm ơn Đại tá!

Quốc Hùng (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN