“Tắt đèn, bật sáng tương lai”

12/03/2019 - 20:13

Vào đêm 30-3-2019, sự kiện “Giờ Trái đất 2019” sẽ được tổ chức tại công viên Đồng Khởi để thực hiện nghi thức tắt đèn từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút kết hợp các hoạt động giao lưu văn nghệ, tuyên truyền về tiết kiệm năng lượng... Cũng trong dịp này, tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa và hành động hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất.

Trong đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vận động các đơn vị quản lý biển quảng cáo trên các tuyến đường chính, các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn… hưởng ứng tắt bớt đèn chiếu sáng, đèn trang trí; Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre có kế hoạch tắt đèn hợp lý tại các điểm công cộng trên địa bàn thành phố trong 1 giờ, vào khoảng thời gian trên.

Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai các hoạt động sự kiện “Giờ Trái đất năm 2019” trên địa bàn tỉnh. Công ty Điện lực chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cấp huyện hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp và hộ gia đình tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng tham gia sự kiện bằng hình thức thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế.

K.Minh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN