“Tôi viết bản tự kiểm…”

04/11/2012 - 16:47

Trong tháng 11-2012 này, các tổ chức Đảng tại địa phương đồng loạt triển khai việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương (BCH TW) (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (NQTW 4).

Việc kiểm điểm nghiêm túc, trung thực, đi vào thực chất là yêu cầu hàng đầu. Cá nhân, tập thể nào không thực hiện đầy đủ theo các yêu cầu đã hướng dẫn, chỉ đạo thì phải kiểm điểm lại. Mỗi cán bộ, đảng viên đều phải tự soi mình, tự vấn, tự trả lời từ 3 nội dung định hướng kiểm điểm theo NQTW4, những tiêu chuẩn đạo đức cách mạng và những điều đảng viên không được làm. Viết bản tự kiểm là yêu cầu bắt buộc, là bước thứ nhất, là cơ sở của bước 2 khi mỗi đảng viên trình bày bản tự kiểm trước tập thể tổ chức Đảng để được góp ý, phân tích ưu, khuyết điểm.

Tầm quan trọng và tính cấp bách của đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này không chỉ hướng tới mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi và khắc phục tình trạng suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, mà còn nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Kết quả đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình là cơ sở và gắn với việc đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên cuối năm 2012, chuẩn bị Đại hội Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ mới.

“Tôi viết bản tự kiểm…” là một hoạt động của cá nhân cán bộ, đảng viên thể hiện rõ thái độ chính trị và ý thức trách nhiệm đối với chính mình, với tập thể, với Đảng. Nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng và sự tự giác thực hiện công tác này liên quan đến sinh hoạt Đảng định kỳ, đánh giá cán bộ, đảng viên, qui hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Đó là công việc thường xuyên trong công tác Đảng. Tuy nhiên, lâu nay, kiểm điểm lại việc viết bản tự kiểm của cán bộ, đảng viên vẫn còn tình trạng làm sơ sài, qua loa chiếu lệ, thể hiện sự thiếu nghiêm túc. Có lẽ ít có trường hợp nào bị phê bình, kiểm điểm do lỗi viết bản tự kiểm, song đây là một thực tế mà các tổ chức cơ sở Đảng cần quan tâm.

Trước hết là tâm lý ngán ngại khi viết bản tự kiểm. Nhiều cán bộ, hoặc vì chưa có thói quen tự kiểm, tự phê bình mình hàng ngày như “rửa mặt cho sạch mỗi buổi sớm mai”, hoặc không đủ kiên trì và bản lĩnh “vượt qua chính mình” khi tự đối diện với hạn chế của bản thân. Chẳng hạn, để xứng đáng là người cán bộ, công bộc tận tụy của nhân dân thì dứt khoát phải thực hiện phương châm: nói đi đôi với làm. Nhưng thực tế, cái “tôi” cá nhân có lúc đi ngược lại phương châm ấy, thể hiện qua các hành vi: nói không đi đôi với làm, nói hay nhưng làm dở, hoặc nói người nhưng mình không làm… Như thế là đã sợ khó khăn, gian khổ, là thích lý thuyết suông mà thiếu năng lực thực tiễn. Như thế cũng là thoái bộ, tụt hậu so với yêu cầu công tác. Ngán ngại viết tự kiểm cũng có cơ sở từ việc mình nhận ra sai sót, khuyết điểm sợ ra họp trước tập thể sẽ bị đồng chí, đồng nghiệp góp ý, chất vấn, phân tích. Bản thân mình có đủ dũng khí nhận khuyết điểm và quyết tâm sửa chữa hay không?

Có lẽ, đã qua rồi cái thời gian khó mà cán bộ, đảng viên viết bản tự kiểm bằng ngòi bút và nét chữ, màu mực quen thuộc của chính mình. Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin, máy vi tính đã thành phổ biến. Song dù phương tiện viết bằng tay hay bằng máy móc mà cái tâm người viết thực lòng, trung thực thì việc tự kiểm luôn hiệu quả. Có đáng chê trách hay không khi trong thực tế có trường hợp cá nhân A. viết bản tự kiểm lại “bê”, “chép” nguyên xi bản tự kiểm của cá nhân B., thế mới có chuyện nội dung đã không đúng thực chất mà hình thức cũng khập khiễng theo kiểu “râu ông này cắm cằm bà kia”. Kiểu rập khuôn máy móc này nếu còn kéo dài, không được các tổ chức Đảng quan tâm uốn nắn thì sẽ tạo nên tâm lý làm ẩu, làm cho có, làm để đối phó của không ít cán bộ, đảng viên trẻ.

Hồ Chủ tịch đã từng căn dặn cán bộ, đảng viên “mỗi người mỗi ngày phải thiết thực tự kiểm điểm và kiểm điểm đồng chí mình. Hễ thấy khuyết điểm phải kiên quyết tự sửa chữa, và giúp đồng chí mình sửa chữa. Phải như thế, Đảng mới chóng phát triển, công việc mới chóng thành công”.

Các cấp ủy Đảng đã xác định việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQTW4 trong Đảng bộ, chi bộ phải nghiêm túc, cụ thể, chuẩn bị chu đáo, đúng thực chất, tránh làm lướt, chiếu lệ hoặc lợi dụng để trù dập, vu cáo với động cơ không trong sáng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác, trung thực để tự nhìn lại mình, phát huy ưu điểm, tự thấy rõ khuyết điểm, hạn chế để sửa chữa, khắc phục khuyết điểm. Đặc biệt là phải xây dựng được lộ trình, kế hoạch sửa chữa khuyết điểm. Phương châm trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau nhấn mạnh vai trò nêu gương của người đứng đầu. Làm sao bản tự kiểm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải là hình mẫu để mọi cán bộ, đảng viên noi theo! Các vấn đề về trung thực trong kê khai tài sản và giải trình nguồn gốc tài sản, việc phòng chống tham nhũng, quan liêu và thực hành tiết kiệm, việc xây dựng gia đình văn hóa và cả những vấn đề về ý thức chấp hành pháp luật giao thông, việc uống rượu, bia, việc tổ chức tân gia, đám cưới, việc sử dụng xe công,…, đều là những nội dung liên quan đến quá trình viết bản tự kiểm. Trung thực, tự giác thì sẽ tránh được các lỗi né tránh, bao biện khi viết bản tự kiểm, giảm áp lực khi bị chất vấn trước tập thể.

“Tôi viết bản tự kiểm” để tự nhìn nhận lại mình một cách nghiêm túc nhất. Tự kiểm để sống và hành động vì nước, vì dân đạt hiệu quả hơn, tự kiểm để tâm hồn trong sáng hơn, điều đó thật có ý nghĩa đối với mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng, đoàn thể nói chung. “Tôi viết bản tự kiểm” để thanh lọc, làm cho mình tốt hơn trên cơ sở được đồng chí, đồng nghiệp góp ý với mục tiêu xây dựng để cái tốt, ưu điểm được phát huy, để cái chưa tốt, yếu kém có hướng khắc phục. Thậm chí khi cá nhân có cái sai mà được đồng chí, tập thể phân tích, khuyên bảo, chỉ ra con đường sửa sai với tinh thần “trị bệnh cứu người”, thì người được sửa sai trân trọng, tri ân đồng chí của mình. Nhờ viết bản tự kiểm nghiêm túc và đồng chí, đồng nghiệp chân thành góp ý, mỗi cán bộ đảng viên trưởng thành và tự tin hơn, bản lĩnh chính trị vững vàng hơn.

“Tôi viết bản tự kiểm…” là vậy và tập thể cán bộ đảng viên đều làm vậy! Sức mạnh ý chí và hiệu quả công tác mỗi cá nhân và sức mạnh đoàn kết của cả tập thể nâng lên không ngừng. Qua đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình, chúng ta càng thấm thía ý nghĩa sâu sắc phương châm: Đảng ta là đạo đức, là văn minh, đồng thời là nét đẹp trong văn hóa Đảng.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN