“Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

28/09/2018 - 14:24

Ngày 27-9-2018, Đại tá Võ Thành Đồng - Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh đã chủ trì buổi tọa đàm, với chủ đề thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động của Bộ Công an về “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong Công an tỉnh.

Tại buổi tọa đàm, đại biểu đã thảo luận, đánh giá những mặt đạt được như: Đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành Công an, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các phong trào thi đua trong Công an nhân dân, khẩu hiệu hành động và các mặt công tác trọng tâm của Công an tỉnh. Trong đó, tập trung chủ yếu vào việc nhận diện 27 biểu hiện suy thoái trong Công an nhân dân...

Buổi tọa đàm cũng chỉ ra một số hạn chế, như: Việc tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trước các thông tin xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch và phần tử xấu có khi chưa kịp thời; một số ít cán bộ, đảng viên chưa thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công tác chuyên môn...

Đại biểu đã thống nhất một số giải pháp trọng tâm thực hiện trong thời gian tới, như: Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phát huy tốt vai trò nêu gương; thường xuyên tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất những chủ trương, giải pháp đảm bảo tình hình an ninh, trật tự...

Chí Công

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN