11/13 đảng bộ cấp huyện và tương đương hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

10/08/2020 - 06:52

BDK - Đảng bộ tỉnh có 13 đơn vị trực thuộc, trong đó có 9 đảng bộ huyện, thành phố và 4 đảng bộ tương đương. Có 638 tổ chức cơ sở đảng, 2.618 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 56.529 đảng viên. Đến nay, có 638 tổ chức cơ sở đảng tiến hành đại hội (ĐH) xong, đạt 100%. Cấp huyện có 11/13 đơn vị đã hoàn thành xong ĐH, còn 2 đơn vị huyện Chợ Lách và Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 8-2020.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác của Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: H. Hiệp

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác của Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: H. Hiệp

Đối với cấp tỉnh, đã hoàn thành quy trình nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Dự kiến ngày 28-8-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị xem xét phê duyệt văn kiện, đề án nhân sự của tỉnh.

Theo đánh giá chung, các cấp ủy quan tâm tốt công tác triển khai quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và các văn bản khác về ĐH. Công tác chuẩn bị ĐH về văn kiện, nhân sự và các điều kiện phục vụ ĐH được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình. Nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới cơ bản đảm bảo số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, trình độ, năng lực, uy tín, có sự quan tâm đối với cán bộ trẻ, nữ. Danh sách bầu đại biểu dự ĐH cấp trên đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định; quan tâm công tác nắm tình hình an ninh chính trị nội bộ trên địa bàn tỉnh, xử lý dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác chuẩn bị ĐH đảng bộ các cấp.

Các đơn vị tổ chức ĐH đạt yêu cầu về nội dung, hình thức trang trí và kết thúc thành công tốt đẹp. Hầu hết các đại biểu đều thống nhất cao với nội dung văn kiện và dự thảo nghị quyết, chương trình hành động do Ban Chấp hành khóa trước chuẩn bị, thống nhất cao với dự thảo văn kiện ĐH cấp trên trực tiếp và văn kiện ĐH XIII của Đảng. Các vòng bầu cử trong ĐH cơ bản đạt kết quả tốt, việc bầu cử cấp ủy, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra, đoàn đại biểu dự ĐH cấp trên có số dư theo Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng.

Kết quả đạt được có sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo xuyên suốt của cấp ủy cấp trên; tổ công tác, các ban Đảng tỉnh, huyện kiểm tra, hướng dẫn đóng góp kịp thời công tác chuẩn bị ĐH cơ sở. Đảng bộ cấp huyện và tương đương tập trung nỗ lực, quyết tâm cao trong công tác chuẩn bị và tổ chức ĐH; làm tốt công tác triển khai quán triệt, phân công phù hợp, từ đó tạo ra sự thống nhất trong nội bộ, góp phần vào sự thành công của ĐH.

Hiện tỉnh đang tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch số 183-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các hướng dẫn của tỉnh về ĐH; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 2 đơn vị còn lại hoàn thành ĐH theo kế hoạch trong tháng 8-2020.

Sau ĐH, khẩn trương hoàn chỉnh chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực nhằm nhanh chóng chuyển tải nội dung, tinh thần Nghị quyết ĐH đi vào cuộc sống. Ban hành các quy chế hoạt động, thực hiện tốt công tác tư tưởng, phân công cấp ủy viên gắn với việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm tăng cường tính đoàn kết thống nhất trong nội bộ, tạo quyết tâm chính trị cao để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghị quyết ĐH các cấp, cụ thể hóa nghị quyết ĐH thành chương trình công tác hàng năm, quý, tháng để tổ chức thực hiện, tạo bước chuyển biến ngay từ đầu nhiệm kỳ mới.

Triển khai ngay kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ sau ĐH Đảng các cấp. Tập trung giải quyết các vấn đề phát sinh sau ĐH gắn với thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy 6 tháng cuối năm 2020.

Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN