11 đảng bộ cơ sở thí điểm trực tiếp bầu bí thư cấp ủy

10/05/2020 - 21:07

BDK - Đến nay, có 48/640 đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức đại hội (ĐH) nhiệm kỳ 2020 - 2025, đạt 7,5%. Trong đó, có 11/48 đảng bộ cơ sở thí điểm trực tiếp bầu bí thư cấp ủy tại ĐH.

Về công tác chuẩn bị ĐH đảng bộ các cấp, đối với cấp cơ sở có 634/640 đảng bộ, chi bộ cơ sở đã hoàn thành quy trình 5 bước về công tác nhân sự, còn 6 đơn vị của Châu Thành.

Đối với cấp tỉnh, Tiểu ban nhân sự họp lần 4 chuẩn bị nội dung để Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (lần 1) thực hiện (bước 3) để giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới, các chức danh chủ chốt của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026 và nhân sự lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV (tái cử và giới thiệu tham gia lần đầu).

Cấp huyện có 2/13 đơn vị đã hoàn thành quy trình 5 bước đối với nhân sự tái cử và nhân sự mới tham gia gồm Mỏ Cày Bắc, Bộ đội Biên phòng; 2/13 đơn vị đã hoàn thành quy trình 5 bước đối với nhân sự tái cử gồm Ba Tri, TP. Bến Tre. Các đơn vị còn lại đang thực hiện gồm Thạnh Phú, Châu Thành, hoàn thành bước 1; Mỏ Cày Nam, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh hoàn thành bước 2; Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Chợ Lách hoàn thành bước 3; Giồng Trôm, Bình Đại hoàn thành bước 4.

Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN