121 xã đạt tiêu chí số 19 về quốc phòng và an ninh

17/10/2019 - 14:33

Thẩm định tiêu chí nông thôn mới tại xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm

Thẩm định tiêu chí nông thôn mới tại xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm.

Đến nay, toàn tỉnh có 121 xã đạt tiêu chí (TC) số 19 về quốc phòng và an ninh, tăng 6 xã so với năm 2011, tăng 2 xã so với năm 2015.

Có được kết quả này là nhờ lực lượng vũ trang từ tỉnh đến cơ sở quan tâm công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là phong trào toàn dân tham gia tấn công tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội.

Quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh được tăng cường, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung, khu vực nông thôn nói riêng.

Trong thực hiện đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thường xuyên nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân. Đẩy mạnh công tác giáo dục, vận động nhân dân ở các vùng nông thôn làm tốt công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Tin, ảnh: Trần Đông

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN