151 học viên tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng

21/04/2019 - 07:30

Quang cảnh buổi khai giảng.

Quang cảnh buổi khai giảng.

Ngày 20-4-2019, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa XI năm 2019.

151 học viên là những quần chúng ưu tú đến từ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc  tham gia lớp bồi dưỡng.

Các học viên được học tập, nghiên cứu nội dung của 5 chuyên đề, gồm: Khái lược Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển 2011); Một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết thúc lớp học, học viên sẽ tham gia viết bài thu hoạch cuối khóa và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo lớp học, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Văn Huỳnh yêu cầu các học viên cần phát huy tinh thần trách nhiệm; thực hiện nghiêm túc nội quy của lớp học; chủ động nghiên cứu tài liệu và tăng cường trao đổi trên lớp, tiếp thu tốt các bài giảng. Trên cơ sở đó, xác định cho mình những bước đi đầu tiên trong quá trình phấn đấu trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam; nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hơn trong học tập, rèn luyện, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. 

Dự kiến lớp học sẽ tổng kết, bế giảng vào ngày 5-5-2019. 

Tin, ảnh: Trần Phương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN