2,3 ngàn bài dự thi Tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bến Tre (1930 - 2015) và phong trào Đồng khởi năm 1960

13/09/2019 - 08:38

Một số bài tham gia Cuộc thi Tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bến Tre (1930 - 2015) và phong trào Đồng khởi năm 1960.

Một số bài tham gia Cuộc thi Tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bến Tre (1930 - 2015) và phong trào Đồng khởi năm 1960.

Sau hơn 7 tháng phát động, Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bến Tre (1930 - 2015) và phong trào Đồng khởi năm 1960” đã nhận được 2.300 bài thi, trong đó, cấp tỉnh 25 bài, cấp huyện hơn 2.278 bài. Mỏ Cày Nam là đơn vị có số bài dự thi nhiều nhất, với 920 bài.

 Qua đánh giá sơ bộ, nhiều bài dự thi có chất lượng tốt cả về nội dung và hình thức trình bày. Đáng lưu ý, có bài dự thi hơn 400 trang, được đầu tư nghiên cứu công phu, tổng hợp nhiều nguồn tư liệu, có hình ảnh minh họa các mốc lịch sử và các sự kiện nổi bật của tỉnh qua các thời kỳ, đóng thành 2 tập.

Đây là những công trình nghiên cứu có ý nghĩa sâu sắc, góp phần giáo dục lịch sử truyền thống cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

Từ nay đến hết ngày 5-10-2019, Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bến Tre (1930 - 2015) và phong trào Đồng khởi năm 1960” tiếp tục nhận bài viết của các thí sinh.

Tin, ảnh: Kim Ngân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN