2,5 tỷ đồng cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài vay

08/10/2019 - 19:50

BDK - Ngày 17-9-2019, UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ 2,5 tỷ đồng từ dự phòng ngân sách cấp tỉnh ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh tỉnh để cho vay người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đối tượng cho vay theo quy định của Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND cụ thể: Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an; người trong độ tuổi lao động thuộc diện mồ côi tại các địa phương hoặc xuất thân từ các cơ sở bảo trợ xã hội; người tham gia chương trình khởi nghiệp thoát nghèo thông qua con đường đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Mức cho vay tối đa 50 triệu đồng/lao động, lãi suất cho vay 6,6%/năm.

Đến nay, lũy kế nguồn vốn từ ngân sách tỉnh ủy thác sang NHCSXH là 24.412 triệu đồng. Trong năm 2019, NHCSXH đã cho 138 người lao động vay với số tiền 6.900 triệu đồng, bình quân mỗi lao động vay 50 triệu đồng.

Mức cho vay trên thấp so với chi phí đi lao động ở nước ngoài ghi trong hợp đồng (khoảng 110 triệu đồng). Hiện nay, Chính phủ đã nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo lên 100 triệu đồng, không phải thế chấp tài sản. Nguyện vọng của gia đình người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng là UBND tỉnh cần nâng mức cho vay tối đa lên 100 triệu đồng/lao động, không phải thế chấp tài sản để hỗ trợ hộ vay trang trải đủ chi phí, và không phải vay bên ngoài với lãi suất cao.

NHCSXH

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN