6 tháng đầu năm 2019 giải quyết hơn 3,8 ngàn vụ án

11/08/2019 - 19:27

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Tòa án nhân dân (TAND) cấp tỉnh và cấp huyện trong tỉnh đã thụ lý 6.066 ngàn vụ, việc án các loại. Trong đó, TAND tỉnh thụ lý 485 vụ án các loại, TAND các huyện, thành phố thụ lý 5.581 vụ, việc án các loại. TAND 2 cấp đã giải quyết 3.803 vụ án (đạt tỷ lệ 62,7%). Trong đó, TAND tỉnh giải quyết 334 vụ (68,9%); TAND cấp huyện giải quyết 3.469 vụ (62,2%).

Đặc biệt, trong cùng thời gian này, TAND 2 cấp đã giải quyết được nhiều vụ án hình sự. Tổng số án hình sự TAND 2 cấp thụ lý là 259 vụ, đã giải quyết 203 vụ (đạt 78,4%).

Theo đánh giá chung, hình phạt mà Tòa áp dụng đối với các bị cáo đều đảm bảo nghiêm minh, tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi và nhân thân của người phạm tội trong từng vụ án. Đặc biệt, không có án oan sai.

Đức Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN