80,5% số ca nhiễm HIV lây truyền qua đường tình dục

06/12/2018 - 20:53

Năm 2018, trên địa bàn tỉnh có đến 80,5% số ca nhiễm HIV mới được phát hiện có nguyên nhân lây truyền qua đường tình dục, gấp 6,2 lần so với lây truyền qua đường máu. Độ tuổi phát hiện nhiễm HIV mới chủ yếu từ 15 - 49 tuổi, chiếm 89% số người nhiễm.

Theo Phó giám đốc Sở Y tế Võ Hồng Khanh, để đạt mục tiêu 90-90-90 của Liên hợp quốc trong năm 2030, ngành y tế thực hiện một cách hết sức khẩn trương và nghiêm túc bằng nhiều chiến lược, kế hoạch. Cụ thể, ngành đa dạng hóa các hoạt động thông tin, giáo dục thay đổi hành vi trong cộng đồng dân cư. Tập trung vào việc giới thiệu, quảng bá rộng rãi về lợi ích của việc tiếp cận sớm các dịch vụ xét nghiệm HIV; dự phòng, chăm sóc, điều trị HIV/AIDS và giới thiệu chi tiết các cơ sở cung cấp các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, điều trị HIV/AIDS sẵn có tại địa phương, đơn vị. Đồng thời, tổ chức mở rộng việc cung cấp các dịch vụ phòng chống HIV/AIDS; điểm cấp phát thuốc Methadone tại các huyện cũng như cung cấp các dịch vụ dự phòng trước phơi nhiễm HIV…

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN