An Hiệp tập trung thương mại - dịch vụ

01/06/2020 - 07:07

BDK - Nhiệm kỳ qua, xã An Hiệp, huyện Châu Thành tập trung nhiều giải pháp phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Kết cấu hạ tầng được đầu tư, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, địa phương có lợi thế phát triển thương mại - dịch vụ do khu công nghiệp của tỉnh nằm trên địa bàn.

An Hiệp tập trung huy động nhiều nguồn lực để xây dựng giao thông nông thôn.

An Hiệp tập trung huy động nhiều nguồn lực để xây dựng giao thông nông thôn.

Bí thư Đảng ủy xã An Hiệp Huỳnh Văn Mười cho biết: Nhiệm kỳ qua, công tác an sinh xã hội được tập trung thực hiện. Thực hiện Đề án số 1956 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, xã đã mở 6/5 lớp, với 173/125 học viên. Trong 5 năm, xã giới thiệu 15/15 hồ sơ lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Từ nguồn vận động, xã đã xây dựng 11/10 căn nhà tình nghĩa, 35/30 căn nhà tình thương, tổng kinh phí 1,3 tỷ đồng.

Thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, có 41 hộ nghèo và cận nghèo tham gia, đến nay còn 13 hộ tham gia. Xã hiện còn 54 hộ nghèo (giảm 17 hộ so với đầu nhiệm kỳ), chiếm 2,5%.

Nhiệm kỳ qua, kinh tế xã có sự chuyển biến tích cực. Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng mạnh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương. Khu công nghiệp An Hiệp có 15 dự án, tỷ lệ lấp đầy 100%, giải quyết việc làm cho trên 10 ngàn lao động, trong đó lao động tại chỗ chiếm khoảng 30%. Các ngành hàng chủ yếu là chế biến thủy sản, sản phẩm từ dừa.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Hiệp tiếp tục giữ vững đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Đồng khởi mới”. Tập trung nguồn lực đẩy mạnh phát huy tiềm năng và thế mạnh của địa phương. Khai thác và chuyển dịch đúng hướng về cơ cấu kinh tế. Tập trung mũi đột phá là thương mại - dịch vụ, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tạo động lực cho sự phát triển. Giữ vững và ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng thành công xã nông thôn mới. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Theo đó, địa phương chọn 3 khâu đột phá: Xây dựng thành công xã nông thôn mới vào năm 2020; nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính và tập trung công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đạt 100% chỉ tiêu kết nạp đảng.  

Để đạt điều này, Bí thư Đảng ủy xã Huỳnh Văn Mười cho biết: An Hiệp sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Nâng chất các tiêu chí nông thôn mới và xây dựng thành công xã nông thôn mới vào năm 2020. Tăng cường hoạt động chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng, thực hiện tốt kế hoạch liên kết “4 nhà” trong sản xuất nông nghiệp. Tập trung phát triển, đa dạng hóa các loại hình thương mại, dịch vụ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển, hộ kinh doanh cá thể chuyển lên doanh nghiệp.

Trên lĩnh vực chính trị, An Hiệp sẽ tập trung đổi mới công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng và nhân dân theo phương châm “Toàn Đảng làm công tác tư tưởng, toàn hệ thống chính trị làm công tác tuyên truyền”. Kiện toàn các cơ quan tham mưu của cấp ủy, đảm bảo hoạt động có hiệu quả. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nói đi đôi với làm. Đề cao trách nhiệm cá nhân của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu. Thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng, tạo không khí thật sự dân chủ để phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên.

Bài, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN