An Nhơn quyết tâm xây dựng nông thôn mới nâng cao

25/05/2020 - 07:07

BDK - Đảng bộ xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú xác định nhiệm kỳ 2020 - 2025 là tập trung đẩy mạnh phát triển nuôi thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, củng cố hoạt động Hợp tác xã lúa - tôm Thạnh Phú; xây dựng thương hiệu gạo sạch An Nhơn; chỉ dẫn địa lý cua biển; tạo quỹ đất sạch để kêu gọi các nhà đầu tư khu công nghiệp.

Phát triển mô hình sản xuất lúa - tôm xã An Nhơn.

Phát triển mô hình sản xuất lúa - tôm xã An Nhơn.

An Nhơn là xã thuộc tiểu vùng 3 của huyện Thạnh Phú. Xã xác định nuôi thủy sản là thế mạnh, với trên 2.000ha, trong đó trên 300ha nuôi thâm canh. Cây lúa và con tôm là hai chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực góp phần nâng cao đời sống người dân nông thôn. Hiện thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 45 triệu đồng/năm; dự kiến đến cuối năm 2025 đạt khoảng 80 triệu đồng/năm, tăng trên 33 triệu đồng so với hiện tại. Năm 2018, An Nhơn xây dựng thành công xã nông thôn mới (NTM); xã đang tập trung nâng chất các tiêu chí để đạt chuẩn xã NTM nâng cao và ấp NTM kiểu mẫu.

Bí thư Đảng ủy xã An Nhơn Lê Trọng Quyền cho biết: Để thực hiện mục tiêu đến năm 2024 đạt tiêu chí NTM nâng cao, trong nhiệm kỳ mới, Đảng ủy đã xây dựng 3 nghị quyết chuyên đề, trong đó tập trung nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp (gồm chuỗi giá trị cây lúa và hạt gạo sạch của An Nhơn, đưa gạo sạch vào danh mục sản phẩm OCOP địa phương); nâng cao giá trị về vật nuôi thủy sản, trong đó chú trọng cua biển và tôm sú sạch, gắn liền với việc xây dựng thương hiệu và chỉ dẫn địa lý của 2 vật nuôi chủ lực; phát triển vùng chuyên nuôi tôm công nghệ cao. Phấn đấu mỗi năm hoàn thành từ 2 - 3 tiêu chí NTM nâng cao.

Xã phối hợp với các ngành, đoàn thể tham mưu tỉnh, huyện sớm triển khai nhà máy điện khí hóa lỏng của tỉnh đặt trên địa bàn xã. Đặc biệt, khu vực K22 với diện tích 240ha, dự kiến sẽ được dành đầu tư nhà máy điện khí hóa lỏng để phát triển năng lượng sạch. Nhiệm vụ tập trung trong nhiệm kỳ tới để phát triển công nghiệp là giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch, thu hút đầu tư để thành lập cụm công nghiệp 17ha.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 nhiệm vụ đột phá. Trong đó, 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, uy tín, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tập trung đẩy mạnh phát triển nuôi thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, củng cố hoạt động Hợp tác xã lúa - tôm Thạnh Phú; xây dựng thương hiệu gạo sạch An Nhơn; chỉ dẫn địa lý cua biển; tạo quỹ đất sạch để kêu gọi các nhà đầu tư khu công nghiệp.

Huy động nguồn lực đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng giao thông nông thôn; phối hợp với các ngành huyện giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp - dịch vụ; khuyến khích nuôi thủy sản công nghệ cao.

Phát huy tinh thần “Đồng khởi mới”, xây dựng con người An Nhơn thân thiện, năng động, sáng tạo, là động lực đưa xã nhà hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao.

Giữ vững môi trường an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để người dân yên tâm lao động sản xuất, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

“Những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đột phá trong 5 năm tới là rất nặng nề, nhưng kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là tiền đề để An Nhơn tiến xa hơn nữa trong nhiệm kỳ tới. Với khát vọng xây dựng thành công xã NTM nâng cao, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng và sự đồng thuận của nhân dân là yếu tố quyết định trong tổ chức thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra”, ông Lê Trọng Quyền cho biết.

Xã xác định 2 nhiệm vụ đột phá gồm: Xây dựng xã An Nhơn trở thành trung tâm sản xuất nông nghiệp, thủy sản sạch gắn với phát triển công nghiệp - dịch vụ. Khai thác tốt tiềm năng đất đai, kêu gọi đầu tư phát triển cụm công nghiệp, khu công nghiệp, mở rộng quy mô hoạt động cảng cá; huy động mọi nguồn lực nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn.

Bài, ảnh: Nhiên Luận

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN