Xuất hiện “điểm đen” tai nạn giao thông trên quốc lộ 60

Xuất hiện “điểm đen” tai nạn giao thông trên quốc lộ 60