An Phước phát triển nông nghiệp hướng công nghệ cao

01/06/2020 - 07:07

BDK - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã An Phước, huyện Châu Thành đoàn kết thực hiện đạt chỉ tiêu Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ xã đề ra. Bộ mặt nông thôn từng bước đổi mới, đời sống người dân nâng lên. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm củng cố đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

An Phước từng bước xây dựng chuỗi giá trị bưởi da xanh. Ảnh: CTV

An Phước từng bước xây dựng chuỗi giá trị bưởi da xanh. Ảnh: CTV

Kinh tế chuyển biến tích cực

Bí thư Đảng ủy xã An Phước Lê Minh Lợi cho biết: Nhiệm kỳ qua, kinh tế - xã hội của xã có sự phát triển tương đối toàn diện. Nông nghiệp phát triển theo hướng gia tăng giá trị sản xuất, tập trung kinh tế vườn và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Xã đã chọn 2 sản phẩm chủ lực là dừa xiêm xanh và bưởi da xanh để tập trung phát triển và từng bước xây dựng chuỗi giá trị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Hợp tác xã nông nghiệp thành lập vào tháng 8-2018, có 72 thành viên. Xã còn có 1 tổ hợp tác bưởi da xanh hoạt động ổn định. 

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển. Toàn xã có 13 doanh nghiệp, tăng 7 doanh nghiệp so với đầu nhiệm kỳ, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn. Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp” được quan tâm lãnh đạo thực hiện. Trong nhiệm kỳ, vận động 1 hộ kinh doanh cá thể chuyển lên doanh nghiệp và có 6 mô hình khởi nghiệp.

Thương mại - dịch vụ phát triển nhanh không chỉ đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hóa của bà con trên địa bàn xã mà còn góp phần giúp nhiều hộ dân trong xã có thêm cơ hội để kinh doanh, tăng thu nhập, tăng tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Có 316 hộ kinh doanh cá thể nhỏ lẻ và 74 nhà trọ cho thuê tháng đang hoạt động với 1.252 phòng với 3.059 nhân khẩu.

Xã tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Đã xây dựng trên 9.500/7.910m đường giao thông nông thôn, đạt 120,58% chỉ tiêu NQ.

Mạng lưới điện được nâng cấp an toàn phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong nhân dân. Có 100% hộ sử dụng điện, 100% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó 98% hộ sử dụng nước máy.

Phát triển nông nghiệp toàn diện

Theo Bí thư Đảng ủy xã An Phước Lê Minh Lợi, nhiệm kỳ 2020 - 2025, An Phước sẽ phát huy truyền thống cách mạng xã nhà, tiếp tục giữ vững đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước và thi đua “Đồng khởi mới”.

Đảng bộ và nhân dân xã An Phước thống nhất quán triệt phương châm hành động suốt nhiệm kỳ là “Dân chủ - kỷ cương - đoàn kết - đổi mới - phát triển”. Trong đó, tập trung thực hiện 3 khâu đột phá: Tiếp tục thực hiện xây dựng mở rộng và nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn; tập trung phát triển thương mại, dịch vụ gắn với phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng công nghệ cao; xây dựng thành công xã văn hóa nông thôn mới và phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đạt xã nông thôn mới nâng cao; phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong hệ thống chính trị và công tác cán bộ với ứng dụng công nghệ thông tin.

Thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân xã An Phước sẽ giữ vững diện tích vườn dừa và phát triển thêm diện tích bưởi da xanh. Trong đó, chú trọng khâu chọn và nhân giống đảm bảo chất lượng, có hiệu quả kinh tế cao. Đẩy mạnh liên kết, hợp đồng với các công ty cung ứng vật tư và thu mua sản phẩm nông nghiệp để xây dựng vùng nguyên liệu dừa xiêm xanh, bưởi da xanh tạo đầu ra sản phẩm ổn định cho nhân dân. Xây dựng mô hình xanh - sạch - đẹp theo tiêu chí 70 triệu đồng/ha/năm, diện tích thực hiện đạt 70% đất nông nghiệp.

“Xã tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tạo điều kiện thu hút nhiều lao động góp phần giải quyết việc làm gắn với việc tuyên truyền thực hiện chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp” - Bí thư Đảng ủy xã An Phước Lê Minh Lợi cho biết thêm.

Phạm Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN