Áp dụng lương tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh

06/02/2020 - 21:57

BDK - Ngày 15-11-2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90 về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động (NLĐ) trong các doanh nghiệp (DN) từ ngày 1-1-2020.

Theo đó, lương tối thiểu vùng là mức lương mức thấp nhất làm cơ sở để DN và NLĐ thỏa thuận và trả lương; trong đó, mức lương trả cho NLĐ làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm: Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm công việc giản đơn nhất; cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm công việc đòi hỏi NLĐ đã qua học nghề và đào tạo.

So với mức lương tối thiểu vùng tại Nghị định số 157/2018/NĐ-CP thì từ ngày 1-1-2020, mức lương này sẽ tăng lên.

- Vùng I: Tăng từ 4,18 triệu đồng/tháng lên 4,42 triệu đồng/tháng (tăng 240 ngàn đồng/tháng).

- Vùng II: Tăng từ 3,71 triệu đồng/tháng lên 3,92 triệu đồng/tháng (tăng 210 ngàn đồng/tháng);

- Vùng III: Tăng từ 3,25 triệu đồng/tháng lên 3,43 triệu đồng/tháng (tăng 180 ngàn đồng/tháng);

- Vùng IV: Tăng từ 2,92 triệu đồng/tháng lên 3,07 triệu đồng/tháng (tăng 150 ngàn đồng/tháng).

 Tại tỉnh có sự thay đổi vùng so với năm 2019. Cụ thể, TP. Bến Tre và huyện Châu Thành chuyển từ vùng III lên vùng II. Các huyện Mỏ Cày Nam, Bình Đại và Ba Tri chuyển từ vùng IV lên vùng III. Các địa bàn còn lại thuộc vùng IV.

Trước đó, ngày 26-11-2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã ra Thông báo số 1846 về việc thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo mức lương tối thiểu vùng năm 2020. Trong đó, đề nghị các đơn vị sử dụng lao động điều chỉnh mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Nội dung chi tiết Nghị định 90/2019/NĐ-CP  và Thông báo số 1846/TB-BHXH được đăng tải trên wedsite BHXH tỉnh tại địa chỉ: http://bhxhbentre.gov.vn/ mục Văn bản.

BHXH

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN