Ba huyện ven biển hướng đến phát triển toàn diện

26/10/2007 - 16:18
Cá về bến cảng. Ảnh: Thanh Vũ

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về Định hướng phát triển kinh tế - xã hội 3 huyện vùng ven biển, các huyện Ba Tri, Bình Đại và Thạnh Phú đã và đang phát triển về nhiều mặt.

 

Mặc dù sản xuất nông nghiệp không mạnh như các huyện vùng nước ngọt, nhưng ở 3 huyện này, một số cây trồng chủ yếu như lúa, mía, dừa phát triển khá; Diện tích trồng dừa cũng được cải thiện đáng kể so với trước đây. Đặc biệt, chăn nuôi phát triển mạnh. Đàn bò chiếm 72% tổng đàn của tỉnh. Trong đó, Ba Tri có số lượng đàn bò lớn nhất: 65.596 con. Ngoài ra, trên địa bàn các huyện biển còn có diện tích sản xuất muối khoảng 700 ha, tập trung chủ yếu ở Ba Tri và một số ở Bình Đại. Sản lượng muối dao động từ 30.000-60.000tấn/năm.

Ngành thủy sản được xem là thế mạnh, từ năm 2000 đến nay, lĩnh vực thủy sản phát triển rất nhanh và trở thành ngành sản xuất hàng đầu của 3 huyện. Giá trị sản xuất thủy sản tăng bình quân 12-14%/năm. Diện tích nuôi thủy sản năm 2000 đạt 24.494 ha, tăng lên 37.240 ha  năm 2006, chiếm 91% diện tích nuôi thủy sản toàn tỉnh. Sản lượng nuôi thủy sản năm 2000 đạt 41.480 tấn, năm 2006 đạt 46.793 tấn.

Lễ hội nghinh ông. Ảnh: H.Vũ 

Từ năm 2000-2006, thực hiện Dự án trồng 5 triệu ha rừng, 3 huyện vùng biển đã trồng mới được 350 ha rừng; Có khoảng 3.700 ha rừng trồng và rừng tự nhiên, công tác quản lý, bảo vệ rừng kết hợp trồng mới, khoanh nuôi rừng đã góp phần quan trọng ổn định được đai rừng phòng hộ ven biển của tỉnh, hạn chế xói lở ở những vùng xung yếu. Hoạt động của các dự án lâm nghiệp trên địa bàn các huyện cũng nhằm phát triển kinh tế gắn với rừng, như nuôi thủy sản xen rừng ở các khu vực phòng hộ ít xung yếu, trồng xoài, nhãn trên giồng cát ven biển nhằm nâng cao thu nhập của người dân, giúp họ gắn bó với rừng. 

Những năm gần đây, các ngành CN-TTCN trên địa bàn cũng phát triển. Một số sản phẩm chủ yếu như: chế biến, sơ chế thủy sản,  xay xát, cơ khí, đóng tàu và sửa chữa tàu thuyền, nước đá... phục vụ khá tốt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, vận tải hàng hóa. Huyện Bình Đại có tốc độ đầu tư phát triển CN-TTCN nhanh nhất, thu hút được các nhà đầu tư ngoài tỉnh đến phát triển sản xuất, giải quyết nhiều lao động tại chỗ. Các cơ sở TTCN, làng nghề như sản xuất mây tre, đan lát, làm lu chứa nước, sản xuất rượu... cũng được duy trì, nâng cao chất lượng sản phẩm, thu hút nhiều lao động. Các hoạt động thương mại, dịch vụ đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất, kinh doanh và phục vụ đời sống nhân dân. Đến cuối năm 2006 đã có 14 chợ khu vực được xây dựng mới và 13 chợ được cải tạo, sửa chữa, nâng cấp. Đặc biệt, một số lọai hình dịch vụ như cung cấp thức ăn, thuốc thú y thủy sản… phát triển rất mạnh. Mục đích đầu tư 3 huyện vùng ven biển tỉnh Bến Tre không chỉ nhằm phát triển kinh tế- xã hội mà còn bảo đảm quốc phòng, an ninh. Chủ trương này thể hiện qua kế hoạch lồng ghép trong đầu tư xây dựng các công trình KT – XH, đáp ứng yêu c

Nguyễn Văn Chính (Vp HĐND tỉnh)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN