Ba Tri sáng tạo với các câu lạc bộ gương điển hình

25/05/2020 - 07:08

BDK - Qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện Ba Tri đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Đặc biệt, huyện đã thành lập và duy trì 11 câu lạc bộ (CLB) gương điển hình trong học tập và làm theo Bác.

Ra mắt Câu lạc bộ gương điển hình Hội Phụ nữ huyện Ba Tri. Ảnh: Trà Dũng

Ra mắt Câu lạc bộ gương điển hình Hội Phụ nữ huyện Ba Tri. Ảnh: Trà Dũng

Kế hoạch cụ thể

Trưởng ban Tuyên giao Huyện ủy Ba Tri Nguyễn Hồng Vân cho biết, qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã góp phần tích cực nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trong việc học tập và làm theo Bác, nhất là việc tu dưỡng đạo đức, lối sống. Đặc biệt, đối với người đứng đầu cấp ủy Đảng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Với góc độ tham mưu, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã giúp cho Huyện ủy kịp thời xây dựng các kế hoạch triển khai các chuyên đề hàng năm đúng thời gian, triển khai học tập đến từng chi bộ, đảng bộ trực thuộc, từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Từ đó, biến nhận thức thành hành động, lựa chọn nội dung phù hợp để “làm theo” Bác. Đã kịp thời phát hiện, biểu dương nhiều gương điển hình, tiêu biểu tạo sự lan tỏa.

Các cấp ủy Đảng có sự quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai học tập Chỉ thị số 05-CT/TW và các chuyên đề hàng năm. Kết quả triển khai luôn đạt tỷ lệ hơn 98% đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Huyện ủy còn tham mưu giúp Huyện ủy ban hành 5 kế hoạch, 5 hướng dẫn và 15 công văn về công tác này, cùng với các phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Gắn việc học tập và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4 và các quy định, điều lệ, các chương trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, với đạo đức nghề nghiệp, đời sống văn hóa, ứng xử và đạo đức công sở tại từng đơn vị. Công tác tuyên truyền trực quan rất sinh động gắn với từng chuyên đề hàng năm. Ngoài việc xây dựng bản tin nội bộ và thông qua hệ thống đài truyền thanh các xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền, biểu dương các gương điển hình tiêu biểu. Ban Tuyên giáo Huyện ủy còn tham mưu giúp Huyện ủy phát động cuộc thi sáng tác văn, thơ với chủ đề “Nhân dân Ba Tri với Chủ tịch Hồ Chí Minh”, có gần 120 tác phẩm tham gia.

Cách làm hay, sáng tạo

“Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên, có sức lan tỏa rộng trong đời sống của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện” - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Nguyễn Hồng Vân cho biết.

Ngoài 355 gương điển hình được phát hiện từ cấp cơ sở, Huyện ủy đã kịp thời biểu dương, nhân điển hình 16 tập thể và 28 cá nhân, thành lập và duy trì 11 CLB gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ sở, ban, ngành, đoàn thể huyện. Riêng CLB huyện có 141 thành viên, đã đại hội bầu Ban Chủ nhiệm mới giai đoạn 2017 - 2022 (mỗi năm sinh hoạt 2 lần), tất cả các thành viên trong các CLB đều được tặng Huy hiệu Bác Hồ - đây là một sáng kiến, cách làm hay của Huyện ủy Ba Tri.

“CLB  là nơi để các thành viên gặp gỡ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong việc học tập, vận dụng cách làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Đồng thời, đây cũng là những hạt nhân làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và mọi tầng lớp nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa ngày càng rộng, đi sâu vào đời sống xã hội…”, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Nguyễn Hồng Vân cho biết thêm.

Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN