Ba Tri tăng cường huấn luyện dân quân biển

13/07/2018 - 06:51

BDK - Ba Tri là huyện ven biển có vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực phòng thủ của tỉnh, với 4 xã ven biển với 17,5km bờ biển. Việc thành lập các hợp tác xã (HTX) thủy sản ở các xã ven biển, các tổ đội nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản phát triển mạnh gắn với xây dựng lực lượng dân quân biển (DQB) là lực lượng nòng cốt xung kích phối hợp giữa các lực lượng công an, biên phòng, kiểm lâm thực hiện tốt việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển.

Lực lượng dân quân biển tham gia huấn luyện. Ảnh: Đặng Thạch

Lực lượng dân quân biển tham gia huấn luyện. Ảnh: Đặng Thạch

Tập trung xây dựng lực lượng

Nhận thức về vị trí, vai trò của lực lượng dân quân tự vệ, trong đó, lực lượng DQB là then chốt được tổ chức trong 3 HTX thủy sản An Thủy, Tân Thủy, Bảo Thuận với nhiệm vụ quản lý, khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản nghêu giống và nghêu thịt, trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Ba Tri đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện thực hiện tốt công tác tập huấn, huấn luyện cho các đối tượng, hàng năm đạt từ 90% trở lên. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, nâng cao năng lực quản lý và khai thác có hiệu quả nguồn nghêu giống, nghêu thịt, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giữ vững an ninh khu vực biên giới biển.

Ban CHQS huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng DQB đạt chỉ tiêu trên giao theo hướng “vững mạnh, rộng khắp, toàn diện”, thường xuyên được củng cố, kiện toàn đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Đến nay, đã thành lập được 2 trung đội, 62 đồng chí, trên địa bàn 3 xã An Thủy, Tân Thủy và Bảo Thuận. Đây cũng là lực lượng trực tiếp bảo vệ nghêu giống, nghêu thịt 3 HTX trên địa bàn.

 Hàng năm, Ban CHQS huyện phối hợp với Đồn Biên phòng Hàm Luông thống nhất xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho lực lượng. nội dung huấn luyện có trọng tâm, trọng điểm, đổi mới, sát đúng với tình hình thực tế trên địa bàn tuyến ven biển, kết quả huấn luyện hàng năm đều đạt chất lượng và chỉ tiêu trên giao. Qua đó, giúp cho cán bộ, chiến sĩ DQB nắm chắc phương pháp quan sát, nhận dạng mục tiêu, nhận dạng tàu, thuyền lạ, cách thức thông báo, báo cáo, điều lệnh, chiến thuật, phương pháp cấp cứu trên biển… Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, tham gia phối hợp tuần tra trên bộ, trên biển hàng đêm bảo vệ tốt nguồn lợi thủy sản của 3 HTX thủy sản và ổn định tình hình an ninh trật tự tuyến ven biển.

Thường xuyên tổ chức huấn luyện

Hàng năm, Ban CHQS huyện tổ chức họp rút kinh nghiệm với cấp ủy, UBND xã và ban giám đốc 3 HTX An Thủy, Tân Thủy, Bảo Thuận về công tác tổ chức, biên chế, huấn luyện, nêu lên những mặt được và hạn chế, nguyên nhân và đề ra biện pháp tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Đặc biệt, trong năm 2018, tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho lực lượng DQB đạt 100% quân số. quá trình huấn luyện có kiểm tra bắn đạn thật, kết quả đơn vị đạt giỏi.

Để xây dựng, quản lý hoạt động của lực lượng DQB, Ban CHQS huyện phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, ban giám đốc 3 HTX thủy sản quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của từng địa phương; thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng để nâng cao trình độ nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng DQB.

Phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Hàm Luông, UBND các xã Tân Thủy, An Thủy, Bảo Thuận trong xây dựng kế hoạch và thực hiện huấn luyện cho lực lượng DQB hàng năm; chọn nội dung huấn luyện sát với tình hình, địa bàn hoạt động. Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng DQB trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế biển gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh. Hàng năm, tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Trung tá Nguyễn Văn Dũng (Ban CHQS huyện Ba Tri)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN