Ba Tri tổ chức hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

08/12/2019 - 19:22

BDK - Huyện Đoàn Ba Tri vừa tổ chức vòng chung kết Hội thi trực tuyến tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2019 trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh trong toàn huyện.

Ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện Ba Tri.

Ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện Ba Tri.

Hội thi được chia thành 2 vòng: vòng thi tuần và vòng chung kết. Ở vòng thi tuần, thí sinh thi làm bài trắc nghiệm trực tuyến trên trang điện tử tracnghiem.tuoitrexudua.vn. Mỗi tuần, Ban tổ chức sẽ chọn 3 thí sinh có số điểm cao nhất để trao giải thưởng tháng và tham gia vòng chung kết. Vòng chung kết được tổ chức theo hình thức đối kháng, các thí sinh được chia làm 5 đội tham gia gồm: Đoàn trường THPT Sương Nguyệt Anh, THPT Tán Kế, THPT Phan Thanh Giản, Liên quân Đoàn trường THPT Phan Ngọc Tòng, Phan Liêm, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện và đội liên quân Đoàn các xã, thị trấn (mỗi đội có 5 thành viên),  tham gia tranh tài 4 phần thi gồm: phần thi khởi động, hiểu ý đồng đội, đi tìm chân lý và phần thi về đích.

Nội dung thi: Tìm hiểu kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn sinh hoạt, học tập, lao động, công tác của cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Kết quả, đội Đoàn trường THPT Tán Kế đạt giải nhất, Trường THPT Sương Nguyệt Anh giải nhì, giải ba Liên quân Đoàn các xã, thị trấn, các đội còn lại giành giải khuyết khích.

Hội thi nhằm góp phần phổ biến, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh trong huyện. Qua đó, giúp các bạn trẻ nắm chắc các vấn đề lý luận, vận dụng có hiệu quả chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn lao động, công tác, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hiến kế cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Dịp này, Huyện đoàn Ba Tri công bố quyết định thành lập và ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện Ba Tri, giai đoạn 2019 - 2022, gồm 10 thành viên.

Tin, ảnh: Trà Dũng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN