Ba Tri xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2019

25/11/2018 - 18:12

Năm 2019, huyện Ba Tri cần trên 36,73 ngàn ha đất để thực hiện 101 công trình, dự án phục vụ các ngành, lĩnh vực, sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn.

Theo đó, để tránh việc sử dụng lãng phí tài nguyên đất, huyện sẽ đảm bảo chỉ tiêu cho 2 nhóm đất chính là nông nghiệp và phi nông nghiệp. Cụ thể, sử dụng gần 27,7 ngàn ha đất nông nghiệp, gần 8,9 ngàn ha đất phi nông nghiệp. Đồng thời, sẽ chuyển gần 205ha đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp và 2,66ha đất chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp. Dự kiến, thu hồi trên 206ha đất nông nghiệp và phi nông nghiệp để phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thông tin từ người đại diện của Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ địa chính thuộc Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh, đơn vị tư vấn cho huyện Ba Tri, kế hoạch sử dụng đất của huyện được xây dựng trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch đất đến năm 2020 và nhu cầu sử dụng đất của các ban, ngành, xã và thị trấn trên toàn huyện. Thời gian tới, huyện Ba Tri sẽ công bố công khai kế hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, tăng cường kêu gọi đầu tư, huy động nguồn lực đất đai, đầu tư bán đấu giá quỹ đất ở các vị trí thuận lợi; xây dựng chính sách xử phạt những hành vi gây tổn hại đến đất đai, môi trường.

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN