Ba Tri xuống giống 11 ngàn ha lúa Thu Đông 2019

18/09/2019 - 12:09

BDK.VN - Nông dân huyện Ba Tri đang tập trung xuống giống gieo sạ vụ lúa Thu Đông năm 2019 đảm bảo đúng lịch thời vụ.

Nông dân Ba Tri  tập trung chăm sóc cho trà lúa Thu Đông 2019.

Nông dân Ba Tri chăm sóc trà lúa Thu Đông 2019.

Tính đến thời điểm hiện nay, nông dân huyện đã hoàn tất việc xuống giống vụ lúa Thu Đông, với tổng diện tích gieo sạ 11 ngàn ha.

Giống lúa OC 10 tiếp tục được nông dân chọn gieo sạ, chiếm trên 70% tổng diện tích. Ngoài ra, các giống như: OM 4900, OM 6162, OM 1348, OM 1352, OM 2496 cũng được gieo sạ.

Hiện nay, trà lúa Thu Đông trong giai đoạn mạ, phát triển tốt. Nông dân đang tập trung khâu chăm sóc như: bón phân, phun thuốc phòng, ngừa sâu bệnh, diệt cỏ, ốc bươu vàng… Ở một số diện tích gieo sạ sớm, lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh và nông dân đang tiến hành giặm sửa.

Để đạt mùa vụ, UBND huyện Ba Tri cũng đã ban hành Công văn số 2512 về việc triển khai sản xuất vụ lúa Thu Đông năm 2019.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp với UBND các xã, thị trấn thường xuyên theo dõi đồng ruộng, dự báo tình hình phát sinh dịch hại để hướng dẫn nông dân phòng trị; có kế hoạch kiểm tra để duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi bị xuống cấp, đảm bảo phục vụ tốt cho sản xuất của nhân dân.

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho nông dân kỹ thuật canh tác lúa theo biện pháp "3 giảm, 3 tăng", kỹ thuật quản lý sâu bệnh theo hướng an toàn, bền vững. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền cho nông dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Tin, ảnh: Trà Dũng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN