Bắc Kạn công bố Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính địa phương

05/02/2020 - 15:33

Sau khi sắp xếp lại các đơn vị hành chính, Bắc Kạn giảm 14 đơn vị hành chính cấp xã so với trước đây.

Hôm nay (5-2-2020), Tỉnh Bắc Kạn tổ chức công bố và triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp lại một số đơn vị hành chính tại địa phương.

Tỉnh Bắc Kạn công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Tỉnh Bắc Kạn công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Theo Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH ngày 10-1-2020 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Bắc Kạn sắp xếp lại 22 xã, thị trấn của 6 huyện, trên cơ sở sáp nhập các đơn vị còn chưa đáp ứng được các điều kiện về dân cư, diện tích.

Việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính này đã nhận được sự đồng thuận cao của người dân thông qua việc lấy phiếu ý kiến người dân từ năm 2019 và sẽ là tiền đề để Bắc Kạn tiếp tục có những thay đổi, sắp xếp bộ máy hành chính trong giai đoạn tiếp theo.

Như vậy, sau khi sắp xếp lại các đơn vị hành chính theo Nghị quyết của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Bắc Kạn sẽ có 7 huyện, 1 thành phố với 108 xã, phường, thị trấn, giảm 14 đơn vị hành chính cấp xã so với trước đây.

Nguồn: vov.vn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN