Ban chỉ huy Quân sự TP. Bến Tre: Đơn vị điển hình trong thực hiện Cuộc vận động 50

06/09/2019 - 14:05

BDK - Thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” do Bộ Quốc phòng phát động (gọi tắt là Cuộc vận động 50), thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Bến Tre đã bảo đảm tốt vũ khí trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác.

Ban Chỉ huy Quân sự TP. Bến Tre nghiên cứu cải tiến, sáng kiến nhiều mô hình, học cụ. Ảnh: Đặng Thạch

Ban Chỉ huy Quân sự TP. Bến Tre nghiên cứu cải tiến, sáng kiến nhiều mô hình, học cụ. Ảnh: Đặng Thạch

Vũ khí trang bị kỹ thuật là một trong những yếu tố quan trọng, quyết định chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện, khả năng SSCĐ và chiến đấu thắng lợi của lực lượng vũ trang (LLVT). Là đơn vị điểm thực hiện CVĐ 50, ngay từ đầu năm, Ban CHQS TP. Bến Tre đã quán triệt, triển khai đến từng cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân xem 4 mục tiêu CVĐ 50 là nhiệm vụ trọng tâm của LLVT thành phố; trong đó, việc khai thác, bảo quản tốt vũ khí trang bị và thực hiện an toàn giao thông luôn được đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó, mỗi công trình, phần việc CVĐ 50 đều phải gắn với phong trào thi đua Quyết thắng của năm. Nhờ đó, không chỉ có các mặt hạn chế, tồn tại của đơn vị cơ bản được giải quyết, mà còn đạt được những thành tích đáng ghi nhận.

Hàng năm, Ban Chỉ đạo CVĐ 50 Ban CHQS TP. Bến Tre đã tham mưu cho Đảng ủy Quân sự thành phố xây dựng nghị quyết chuyên đề và triển khai kế hoạch, phát động thi đua thực hiện CVĐ trong toàn LLVT thành phố. Với phương châm “Giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm”, Ban CHQS thành phố đã khai thác nhiều nguồn kinh phí để tập trung đầu tư, nâng cấp cơ sở kỹ thuật. Các loại súng, khí tài, đạn dược, phương tiện được bảo quản, cất giữ trong các nhà kho, nhà xe kiên cố, vững chắc. Từng loại vũ khí, trang thiết bị quân sự được sắp xếp, quản lý, đăng ký số hiệu nền nếp, chính quy, thống nhất theo quy định và hướng dẫn của ngành; vũ khí, đạn ở đơn vị cơ sở xã, phường, được cất giữ, bảo quản trong các tủ súng và đăng ký thống kê trên sổ sách theo quy định. Bên cạnh đó, Ban CHQS thành phố còn nghiên cứu cải tiến, sáng kiến nhiều mô hình, học cụ có giá trị đáp ứng kịp thời nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập SSCĐ, từng bước đưa công tác huấn luyện mang tính trực quan sinh động, sát với điều kiện thực tế.

Thượng tá Võ Văn Xòe - Chủ nhiệm Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng ban Chỉ đạo CVĐ 50 Bộ CHQS tỉnh nhận xét: Từ những nội dung, mục tiêu cụ thể thông qua CVĐ 50 đã tác động tích cực đến kết quả phong trào thi đua Quyết thắng của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên; động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT địa phương nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Có được kết quả trên là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương thông qua vai trò tham mưu chủ động của Ban CHQS thành phố. Bảo đảm an toàn trong huấn luyện, sắp xếp, bảo dưỡng và an toàn khi tham gia giao thông là một trong những nội dung quan trọng mà Đảng ủy - Ban CHQS thành phố tập trung quán triệt, lãnh đạo trên tất cả các mặt, nhất là an toàn trong huấn luyện, diễn tập và SSCĐ. Việc sắp xếp đạn dược luôn được thực hiện chặt chẽ, thận trọng, không để xảy ra cháy nổ, mất an toàn. Về thực hành tiết kiệm, đơn vị đã chủ động thực hành tiết kiệm trong công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí trang bị tại đơn vị.

Trung tá Trần Quốc Nam - Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS TP. Bến Tre cho biết: Đối với LLVT TP. Bến Tre, từ việc xác định đúng vị trí, ý nghĩa của CVĐ 50, cấp ủy, chỉ huy từ thành phố đến các xã, phường đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện nghiêm túc. Nhờ đó, CVĐ 50 mang lại hiệu quả thiết thực. Nổi bật là công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, với nhiều nội dung, hình thức mới, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố trong công tác quản lý, giữ gìn, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật, đưa công tác kỹ thuật đi vào nền nếp, đồng thời là động lực thúc đẩy phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT thành phố ngày càng phát triển.

Thanh Sang

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN