Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Thành Bình: Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện

10/08/2018 - 07:15

BDK - Nhận thức rõ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Tân Thành Bình (Mỏ Cày Bắc) thường xuyên quán triệt mệnh lệnh, chỉ thị huấn luyện của chỉ huy các cấp, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ huấn luyện của xã Tân Thành Bình duy trì giờ học trên thao trường.

Cán bộ huấn luyện của xã Tân Thành Bình duy trì giờ học trên thao trường.

Huấn luyện dân quân đạt gần 93%

Hàng năm, đơn vị xây dựng kế hoạch huấn luyện từng tháng, từng giai đoạn một cách chặt chẽ, khoa học. Nội dung huấn luyện từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, học mới ôn cũ, trong đó có bố trí thời gian huấn luyện cơ động để bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khi có lệnh. Ban CHQS xã luôn thực hiện tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, đặc biệt là công tác tập huấn, bồi dưỡng lực lượng cán bộ trực tiếp làm công tác huấn luyện.

Do làm tốt công tác bồi dưỡng cán bộ nên kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác huấn luyện của Ban CHQS xã được nâng lên. Đến nay, công tác huấn luyện cho lực lượng dân quân trên địa bàn đạt 92,85%, trong đó có 85% đạt loại khá, giỏi. Sau khi được huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ nắm chắc nội dung, vận dụng linh hoạt vào quá trình học tập, công tác tại địa phương.

Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Dương Thanh Hiền cho biết: Xã có hơn 4.000 thanh niên trong độ tuổi dân quân và 383 thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đa số thanh niên trong độ tuổi dân quân và độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự đều chấp hành tốt luật. Tuy nhiên, do phần lớn thanh niên đi làm ăn nên khó khăn trong tham gia, quân số tham gia lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên đạt 1,09% so với dân số. Hàng năm, Ban CHQS xã đã tham mưu cho UBND xã về việc huấn luyện cho các đối tượng. Khi tham gia huấn luyện các lực lượng chấp hành tốt các nội quy, quy định của ban tổ chức. Bên cạnh đó, Ban CHQS xã còn tham mưu khen thưởng kịp thời cho các đồng chí có thành tích xuất sắc trong học tập và huấn luyện.

Trước khi vào huấn luyện, Ban CHQS xã đã tiến hành làm mới, sửa sang các mô hình học cụ tại cơ quan quân sự xã; phân công các đồng chí trung đội trưởng, cán bộ huấn luyện chuẩn bị các loại giáo án, mô hình học cụ, thao trường để phục vụ tốt cho công tác huấn luyện.

Xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh

Trong tổ chức huấn luyện, quân số huấn luyện thường xuyên duy trì 98%; thời gian huấn luyện đúng theo kế hoạch của từng đối tượng, từng lớp; nội dung huấn luyện theo chương trình đề ra; tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc lớp huấn luyện; giữ nghiêm kỷ luật, thao trường, tác phong đúng quy định; đảm bảo giáo án, vật chất huấn luyện, thao trường huấn luyện… Sau mỗi ngày huấn luyện đều tổ chức rút kinh nghiệm, biểu dương, nhắc nhở kịp thời cho ngày huấn luyện sau được tốt hơn.

Đánh giá về kết quả huấn luyện của xã Tân Thành Bình, Đại úy Trần Hoàng Tuấn - Phó tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Mỏ Cày Bắc nhấn mạnh: Đến nay, công tác huấn luyện trên địa bàn huyện đã hoàn thành tốt các nội dung, chương trình, đạt được những kết quả tiêu biểu, trong đó có xã Tân Thành Bình. Với vai trò làm tham mưu cho UBND xã thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng địa phương, đặc biệt là công tác tác huấn luyện, Ban CHQS xã, trong đó các đồng chí từ tiểu đội trưởng đến trung đội trưởng và cán bộ huấn luyện thường xuyên được tập huấn và ôn luyện cũng như nghiên cứu trao đổi với cán bộ huấn luyện của huyện nên kết quả huấn luyện đạt khá tốt.

Phát huy kết quả đã đạt được, tin tưởng rằng thời gian tới, Ban CHQS xã Tân Thành Bình sẽ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân xã vững mạnh; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; bảo đảm an ninh chính trị trên địa bàn.

Bài, ảnh: Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN