Ban Thường vụ Tỉnh ủy hội nghị đột xuất tháng 5-2019

11/05/2019 - 13:54

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Ngày 10-5-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị đột xuất tháng 5 để cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đế các chủ trương, chính sách, phương án của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Mãi; Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam; Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị, có đại diện Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; lãnh đạo TP. Bến Tre, huyện Châu Thành, Liên minh Hợp tác xã.

Hội nghị thảo luận, cho ý kiến và quyết định các nội dung: dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ kinh phí phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh; dự thảo Nghị quyết quy định chế độ phụ cấp kiêm nhiệm cho người quản lý Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng cấp xã, Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh; dự thảo Nghị quyết qui định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh; dự thảo Nghị quyết điều chỉnh nghị quyết số 08/2014 ngày 10-7-2014 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác cát lòng sông đến năm 2020; dự thảo Nghị quyết về việc thông qua nội dung thực hiện Dự án khôi phục và Nâng cấp sông Ba Lai đoạn từ ngã ba Giao Hòa - Chẹt Sậy đến cống đập Ba Lai; về chủ trương lập Đề án bán nhà thuộc sở hữu nhà nước (trong đó có Khu nhà ở xã hội cán bộ, công chức, viên chức Gò Đàng; Khu nhà ở công vụ Tân Thành, Sơn Đông, TP. Bến Tre; bán nhà ở cũ và chuyển quyền sử dụng đất thuộc sở hữu nhà nước đối với những căn nhà ở vị trí không phù hợp quy hoạch đất ở); Phương án thiết kế kiến trúc Khu công viên Trung tâm TP. Bến Tre; Phương án quy hoạch đề xuất Dự án khu dân cư The Royal 1 (TP. Bến Tre) và The Royal 2 (huyện Châu Thanh); Phương án quy hoạch đề xuất dự án đầu tư phát triển Khu độ thị mới Kosy Bến Tre-Eco2 Park; về công tác cán bộ.

Các thành viên trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến và đồng ý thông qua các dự thảo Nghị quyết về chủ trương, chính sách. Các nội dung nào chưa rõ cần tiếp tục bổ sung làm rõ để làm cơ sở trình Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp sắp tới.

Tin, ảnh: T.Huyền

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN