Bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội

23/08/2018 - 22:10

Hệ thống an sinh xã hội (ASXH) có thể hiểu một cách chung nhất là sự bảo vệ của xã hội đối với những thành viên của mình, bằng một loạt các biện pháp công cộng, khắc phục sự hụt hẫng về kinh tế và xã hội do bị mất hoặc bị giảm đột ngột nguồn thu nhập vì ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, tàn tật, tuổi già, kể cả sự bảo vệ chăm sóc y tế, chăm sóc gia đình có con nhỏ.

Ở mỗi quốc gia, tùy theo hoàn cảnh lịch sử, trình độ kinh tế - xã hội mà xây dựng một hệ thống ASXH có phạm vi đối tượng tham gia và thụ hưởng khác nhau. Tại nước ta, hệ thống ASXH bao gồm hệ thống ưu đãi xã hội, hệ thống bảo trợ xã hội và hệ thống bảo hiểm xã hội (BHXH).

Bảo hiểm y tế (BHYT) là chế độ khám chữa bệnh nằm trong chính sách BHXH. BHYT là hình thức bảo hiểm mang tính chia sẻ cộng đồng trong lĩnh vực khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện và các đối tượng có trách nhiệm tham gia theo quy định của Luật BHYT.

Tính đến hết tháng 6-2018, nước ta đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 86,9%. Hiện nay, việc thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân cũng còn gặp không ít khó khăn. Vì nhiều người dân vẫn chưa hiểu rõ được các quy định của pháp luật để đảm bảo được các nhu cầu khám chữa bệnh và quyền lợi chính đáng của mình khi tham gia bảo hiểm này, cũng như chưa hiểu rõ được giá trị to lớn của nó đối với xã hội.

Ở các nước phát triển, hầu hết mọi người dân đều tham gia BHYT. BHYT là một chính sách xã hội quan trọng của hệ thống ASXH, liên quan đến quyền lợi, sức khỏe, bảo đảm an toàn và chất lượng cuộc sống của người tham gia. Tham gia BHYT là một trong các giải pháp tài chính bền vững đảm bảo cho cá nhân tránh được các rủi ro, đặc biệt rủi ro về tài chính khi ốm đau và chia sẻ gánh nặng tài chính do bệnh tật cùng với cộng đồng khi khỏe mạnh. Do đó, mỗi chúng ta cần nâng cao ý thức trách nhiệm để thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân, góp một phần vào sự phát triển chung của đất nước.

TTTTGDSK

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN