Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân và cả hệ thống chính trị

Bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

01/04/2020 - 06:36

BDK - Khu vực biên giới biển là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, quốc phòng - an ninh và đối ngoại; cần được bảo vệ, quản lý chặt chẽ, vững chắc và phát triển về mọi mặt. Vì vậy, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” trên địa bàn biên giới biển của tỉnh là rất cần thiết. Mục đích nhằm củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân, của các cấp, các ngành trong bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội (ANCT, TTATXH) trên địa bàn.

Đại tá Võ Văn Ngon - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị số 01. Ảnh: Biên Cương

Đại tá Võ Văn Ngon - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị số 01. Ảnh: Biên Cương

Công tác triển khai thực hiện

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND 3 huyện Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú, cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong tỉnh, huyện, thành phố, các đồn biên phòng, các xã biên giới biển và nhân dân đã tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị một cách nghiêm túc, hiệu quả, đồng bộ với cách làm, nội dung phù hợp, tạo được sự thống nhất, đồng thuận của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Từ đó ý thức, tinh thần trách nhiệm của các ngành, đoàn thể, quần chúng nhân dân trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển ngày càng được nâng lên, mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Đảng, chính quyền và quân dân luôn được giữ vững.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 01 đã xuất hiện nhiều mô hình quần chúng giữ gìn ANCT, TTATXH khu vực biên giới biển với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như: “Tổ tự quản an ninh trật tự xóm, ấp”; “Tổ tàu thuyền, bến bãi an toàn”; “Tổ tư vấn hỗ trợ thuyền viên”; “Đội xung kích tự quản, tự phòng”… Khi các tổ chức quần chúng đi vào hoạt động đã mang lại hiệu quả thiết thực, kịp thời giải quyết các vụ việc mới nổi lên tại các cụm dân cư trên địa bàn. Đây chính là những cánh tay nối dài, hoạt động rất có hiệu quả của cấp ủy, chính quyền địa phương và của lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) trong việc giữ gìn ANCT, TTATXH khu vực biên giới biển của tỉnh.

Hiện nay, địa bàn 10 xã biên giới biển của tỉnh có trên 1.000 tổ chức quần chúng. Qua quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, đã có 350 tổ nhân dân tự quản, 38 tổ tàu thuyền an toàn, đoàn kết khai thác thủy sản, 42 đội dân phòng, 125 các chi, tổ, hội đi vào hoạt động có nền nếp, đã phát huy được hiệu quả thiết thực… Bên cạnh đó, người dân qua tuyên truyền cũng nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng việc bảo vệ biên giới là trách nhiệm của toàn dân, đã có 117 tập thể, 131 hộ gia đình, 159 cá nhân tự nguyện ký kết tham gia chỉ thị. Qua 5 năm thực hiện, đã có 658 nguồn tin được quần chúng nhân dân cung cấp cho BĐBP, trong đó 265 nguồn tin có giá trị phục vụ cho công tác bảo vệ chủ quyền vùng biển của tỉnh. Trong đó đã điều tra, làm rõ 47 vụ phạm pháp hình sự, giải quyết có hiệu quả 509 vụ, 1.463 đối tượng gây mất an ninh trật tự, xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực với tổng số tiền gần 3,7 tỷ đồng.

Đẩy mạnh các hoạt động “Ngày Biên phòng toàn dân”

Hàng năm, việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Ngày Biên phòng toàn dân” và “Ngày truyền thống BĐBP” được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố, các ngành, các cấp trong tỉnh quan tâm chú trọng, đặc biệt là 3 huyện biên giới biển. Các địa phương đã tích cực hỗ trợ, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân 10 xã biên giới biển cùng lực lượng BĐBP tỉnh thực hiện nhiều chương trình, dự án thiết thực hướng về biên giới với tình cảm, chia sẻ tất cả cho tuyến đầu của Tổ quốc. Qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn biên giới biển của tỉnh.

Qua họp mặt “Ngày Biên phòng toàn dân” gắn việc sơ kết rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ hàng năm, đã khẳng định sự đúng đắn, tính sáng tạo, hiệu quả, ý nghĩa của việc tổ chức cho mọi tầng lớp nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Từ đó, các vụ việc phức tạp xảy ra trên khu vực biên giới biển được giải quyết kịp thời, có hiệu quả, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Củng cố lực lượng bảo vệ biên giới

Để tiếp tục giữ vững và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, ngày 28-9-2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Đây là một quyết sách chiến lược, kịp thời, thể hiện quyết tâm và các chủ trương, biện pháp mạnh mẽ trong phòng ngừa, kiên quyết ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Nghị quyết đã khẳng định, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ biên giới rộng khắp theo phương châm nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt và BĐBP là lực lượng chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Xây dựng BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lực lượng BĐBP tỉnh tuyên truyền ngư dân đánh bắt thủy sản không vi phạm vùng biển nước ngoài. Ảnh: Biên Cương

Lực lượng BĐBP tỉnh tuyên truyền ngư dân đánh bắt thủy sản không vi phạm vùng biển nước ngoài. Ảnh: Biên Cương

Với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, lực lượng BĐBP tỉnh đã nhanh chóng triển khai lực lượng, làm tốt nhiệm vụ quản lý khu vực biên giới biển, tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa bàn; xây dựng phòng tuyến nhân dân chặt chẽ, huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn dân và cả hệ thống chính trị trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển của tỉnh… Hiện nay có 59 đảng viên các đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại 59 chi bộ ấp, 68 đảng viên phụ trách, hỗ trợ 291 hộ gia đình theo tinh thần Quyết định số 258-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 681-CT/ĐU của Thường vụ Đảng ủy BĐBP. Qua đó, lực lượng BĐBP đã cùng cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời đưa ra nhiều chủ trương, giải pháp giữ vững ổn định tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn.

 Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

Xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, của tất cả các ngành, các cấp, trong đó BĐBP là lực lượng chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. BĐBP Bến Tre đã chủ động phối hợp với các lực lượng công an, quân sự và các cơ quan chức năng làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện và tổ chức đấu tranh có hiệu quả với mọi âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch cũng như các loại đối tượng. Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tổ chức phát động sâu rộng phong trào quần chúng nâng cao cảnh giác cách mạng, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia cùng BĐBP đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn biên giới biển. Tích cực tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường sinh thái, tài nguyên biển, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân an tâm lao động sản xuất, bám biển phát triển kinh tế.

Thời gian tới, công tác quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, bên cạnh thuận lợi cũng còn nhiều khó khăn, thách thức, BĐBP tỉnh tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ cùng với các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới gắn với Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, góp phần ổn định tình hình ANCT, TTATXH, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nhà.

Qua hơn 30 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” và 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đã có nhiều tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu được các cấp, các ngành khen thưởng, tặng kỷ niệm chương. Đây là công lao, thành quả xứng đáng được tôn vinh của quân và dân tỉnh nhà trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển. Từ năm 1989 đến nay, đã có hơn 539 lượt tập thể, 2.812 cá nhân được các cấp tặng bằng khen, giấy khen; 436 lượt cá nhân được tặng kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc”.

Đại tá Nguyễn Chí Quang - Chỉ huy trưởng BĐBP Bến Tre

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN