Bế mạc Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX

06/12/2017 - 07:28
Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Trần Quốc

Sau 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương (4 và 5-12-2017), chiều 5-12-2017, Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX đã bế mạc. Kỳ họp đã thông qua 26 nghị quyết (NQ) quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Cụ thể: NQ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre năm 2018. NQ về kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2018. NQ danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng năm 2018. NQ về danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và đất rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2018. NQ về quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch đảm bảo trên địa bàn tỉnh. NQ phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2016. NQ về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2018. NQ về phân bổ ngân sách địa phương năm 2018. NQ về việc quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước của HĐND cấp xã, cấp huyện và thời hạn UBND các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm trên địa bàn tỉnh. NQ về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh. NQ về quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. NQ về quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh. NQ quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018 - 2020. NQ về quy định nội dung, mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh. NQ về việc quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. NQ về việc quy định bổ sung các đối tượng chính sách được vay vốn từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. NQ về việc bãi bỏ NQ số 22/2007/NQ-HĐND ngày 14-12-2007 của HĐND tỉnh về rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất) trên địa bàn tỉnh. NQ về việc quy định nội dung và định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện các dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. NQ về việc quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. NQ về việc sửa đổi, bổ sung NQ số 22/2010/NQ-HĐND ngày 9-12-2010 của HĐND tỉnh về quy định số lượng, các chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh. NQ quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tại 30 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang và các xã ngoài bãi ngang thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh. NQ về chương trình xây dựng NQ của HĐND tỉnh năm 2018. NQ về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội trong các loại hình doanh nghiệp. NQ kết quả giám sát tình hình thực hiện NQ số 35/NQ-CP ngày 16-5-2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. NQ về kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh Bến Tre năm 2018. NQ về chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND.

* Trước đó, chiều 4-12-2017, kỳ họp tập trung thảo luận tại hội trường về các vấn đề cử tri đặc biệt quan tâm tại các cuộc tiếp xúc với đại biểu HĐND: Đề án xây dựng chuỗi liên kết; sản xuất nông nghiệp gắn với kỹ thuật cao; gắn phát triển thủy sản trong nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới (NTM); Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp (DN); xây dựng môi trường để nâng cao chuỗi giá trị liên kết, phát triển DN; chính sách hỗ trợ để thu hút DN tại các khu công nghiệp; tái cơ cấu nông nghiệp, dự báo hướng phát triển bền vững; thực hiện Đề án đa dạng sinh kế thoát nghèo bền vững; quản lý đối tượng nghiện ma túy, cai nghiện cộng đồng; quản lý, xử lý khai thác cát sông trái phép…

Sáng 5-12-2017, kỳ họp diễn ra chương trình chất vấn nhiều nội dung liên quan: quản lý cây giống, chất lượng giống của ngành nông nghiệp; sản xuất dừa giống đảm bảo chất lượng; sạt lở tại khu du lịch cồn Bửng (Thạnh Phú), những giải pháp bảo vệ đất, chống sạt lở; giải pháp hiệu quả đầu tư vào khu du lịch Phú Bình (Chợ Lách); những bất cập trong bảo hiểm y tế, giải pháp có lợi cho người tham gia bảo hiểm; việc thi tuyển công chức năm 2016 còn sơ sót, cần giải pháp để đảm bảo quyền lợi của thí sinh dự thi; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tố tụng của ngành khối tư pháp… 

Đức Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN