Bế mạc Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa IX

07/12/2018 - 22:45

Đại biểu phát biểu tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Đại biểu phát biểu tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Chiều 7-12-2018, kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 9 đã bế mạc

Tại kỳ họp này, đại biểu HĐND tỉnh đã dành thời gian đánh giá, phân tích một cách thấu đáo, sâu sắc những khó khăn, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2018 về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và nhiều vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội và đề xuất các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019.

Đồng thời, HĐND còn dành nhiều thời gian để xem xét, thảo luận thông qua 19 nghị quyết, trong đó có Nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách đầu tư phát triền vốn ngân sách nhà nước năm 2019; thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, chính sách thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn làm cơ sở để UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Kỳ họp đã thực hiện thành công phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã đề cập đến nhiều vấn đề bức xúc của địa phương, được cử tri toàn tỉnh và các đại biểu quan tâm. Qua chất vấn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu HĐND tỉnh, tinh thần thẳng thắn của UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành trong quá trình chất vấn và trả lời chất vấn.

HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan có liên quan trong việc chuẩn bị, gởi các văn bản, tài liệu có liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm đại biểu HĐND tỉnh chu đáo, kịp thời.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết.

HĐND tỉnh đã thống nhất ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và các chỉ tiêu, mục tiêu như: tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 7,3%’, phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn 3.900 tỷ đồng và chi ngân sách địa phương 9.413 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 38,7 triệu đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1.160 triệu USD; phấn đấu thành lập mới 800 doanh nghiệp, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 5,3%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,1% dân số...

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Thành Hạo phát biểu bế mạc kỳ họp.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Thành Hạo phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu, UBND tỉnh tiếp thu những ý kiến thảo luận, đóng góp của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp này để bổ sung, điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản; phân bổ thu, chi ngân sách nhà nước 2019; danh mục các dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019 để tổ chức thực hiện. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương bắt tay ngay vào việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành ngay trong những ngày đầu năm 2019, bằng việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng địa phương để tổ chức thực hiện nhằm đạt được kết quả cao nhất; triển khai các nghị quyết về chế độ, chính sách đến các đối tượng thụ hưởng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua. 

“Triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 359 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân và xây dựng nông thôn mới. Tập trung triển khai các công trình, dự án, nhất là hoàn thành thủ tục triển khai giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận. Quản lý chặt chẽ thu thuế, chống thất thu thuế đi đôi với bồi dưỡng nguồn thu để tăng thu ngân sách. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững, gắn với triển khai Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xuất khẩu lao động. Tập trung triển khai công trình, dự án, ấn phẩm chào mừng các ngày lễ lớn năm 2020 và Đại hội Đảng các cấp. Giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quyết tâm kéo giảm phạm pháp hình sự, tệ nạn, tai nạn xã hội, khiếu nại, tố cáo, nhất là tai nạn giao thông” - Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Thành Hạo đề nghị.

Đối với Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các ngành sớm tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện việc khắc phục một cách đầy đủ với HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa kỳ 2019.

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 người giữ chức vụ do HĐND bầu. Kết quả: Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Thành Hạo là người có nhiều phiếu “tín nhiệm cao” với 49/53 phiếu, chiếm 90,74% tổng số đại biểu HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng, số phiếu “tín nhiệm cao” với 42/53 phiếu, chiếm 77,78% tổng số đại biểu HĐND tỉnh. Trong 27 người được lấy phiếu tín nhiệm, không có ai rơi vào trường hợp có số phiếu “tín nhiệm thấp” quá một nửa. 2 người có số phiếu “tín nhiệm thấp” (1 người 10 phiếu và 1 người 11 phiếu), chỉ chiếm 20,37%.

Tin, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN