Bệnh viện Đa khoa khu vực Cù Lao Minh chậm giải quyết thủ tục chuyển tuyến

24/05/2020 - 21:30

Cử tri xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc phản ánh việc giải quyết thủ tục chuyển tuyến cho bệnh nhân của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cù Lao Minh còn chậm, đề nghị Sở Y tế theo dõi và chấn chỉnh.

- UBND tỉnh trả lời: Năm 2019, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cù Lao Minh đã cải tạo lại quy trình khám chữa bệnh, những người bệnh chuyển tuyến sẽ được ưu tiên giải quyết theo quy trình cụ thể đối với từng trường hợp khám bệnh, chữa bệnh. Người bệnh chuyển tuyến sẽ được ưu tiên đăng ký trước, có phòng chuyển tuyến riêng để giải quyết. Tuy nhiên, trong quý IV năm 2019 và ngày đầu năm 2020, lượng bệnh nhân đến khám rất đông, trên 1.200 lượt/ngày, trong đó lượng chuyển tuyến 100 - 120 lượt/ngày. Do lượng bệnh nhân đông trong khi nhân lực còn thiếu, chưa thể điều động kịp thời nên việc giải quyết thủ tục còn chậm.

Ghi nhận ý kiến của cử tri, Sở Y tế sẽ chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Cù Lao Minh sắp xếp, chấn chỉnh, khắc phục nội dung cử tri kiến nghị trong thời gian tới.

BBT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN