Bí thư Huyện ủy Lê Văn Khê làm việc với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện

08/07/2020 - 20:23

Bí thư Huyện ủy Lê Văn Khê phát biểu.

Bí thư Huyện ủy Lê Văn Khê phát biểu.

Ngày 8-7-2020, Bí thư Huyện ủy Lê Văn Khê có buổi làm việc với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện về tình hình tổ chức và hoạt động của đơn vị sau 4 năm sáp nhập. 

Trung tâm GDNN - GDTX huyện được sáp nhập từ giữa năm 2016. Sau sáp nhập, Trung tâm đã phối hợp với các phòng ban chuyên môn tham mưu UBND huyện ban hành các quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm. Đến nay, tình hình hoạt động của Trung tâm đi vào ổn định nề nếp.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Lê Văn Khê đề nghị: Trung tâm GDNN - GDTX huyện cần có bước đột phá về công tác đào tạo nguồn nhân lực có kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong thời gian tiếp theo. Cùng với đó, nâng cao chất lượng đào tạo và tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo. Đẩy mạnh hoạt động liên kết đào tạo ở trình độ trung cấp, cao đẳng nghề. Chú trọng đào tạo các ngành nghề trọng điểm ở địa phương. Trung tâm GDNN - GDTX huyện cần tăng cường quảng bá các ngành, nghề đào tạo của đơn vị; đa dạng hóa các chương trình đạo tạo; nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả giáo dục và đào tạo.

Tin, ảnh: Minh Mừng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN