Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2020

07/04/2020 - 13:00

BDK.VN - Ngày 7-4-2020, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2020. Cùng dự có Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng, lãnh đạo Trường Chính trị, Sở Nội vụ.

Các đại biểu dự họp.

Các đại biểu dự họp.

Năm 2020 Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp tham mưu kế hoạch với Ban Thường vụ Tỉnh tổ chức 2 lớp dành cho Bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn; một lớp cho Bí thư huyện ủy, thành ủy; nghiên cứu mở lớp cho Tỉnh ủy viên. Phối hợp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tổ chức các lớp dành cho Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; một lớp dành cho Chủ tịch UBND huyện, nghiên cứu 1 lớp dành cho giám đốc, sở ngành không phải là Tỉnh ủy viên.

Trên cơ sở nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 của các cơ quan, đơn vị, địa phương Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị: Ban Thường vụ Tỉnh ủy mở 1 lớp dành cho Bí thư đảng ủy, xã, phường, thị trấn; 1 lớp dành cho Phó bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn; 1 lớp dành cho Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; giao Trường Chính trị chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan tổ chức mở lớp. 1 lớp dành cho Bí thư huyện ủy, thành ủy, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; giao cho Trường Chính trị chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan tổ chức.

Theo Thông tư số 13 ngày 6-11-2019 của Bộ Nội vụ thì công chức cấp xã, phường, thị trấn phải đạt chuẩn tốt nghiệp đại học trở lên, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo giao sở Nội vụ rà soát trình độ cán bộ, công chức cấp xã để phối hợp mở lớp đào tạo đại học hoặc liên thông đào tạo đại học gắn với nhu cầu thực tế của tỉnh.

Đối với lớp dành cho giám đốc sở, ngành không phải Tỉnh ủy viên thì đề xuất thực hiện theo kế hoạch bồi dưỡng của Sở Nội vụ đã được UBND tỉnh phê duyệt. Các lớp đào tạo bồi dưỡng còn lại đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 đã được phê duyệt.

Riêng trong năm 2021 đề xuất Ban Thường cụ Tỉnh ủy cho chủ trương mở lớp dành cho Chủ tịch HĐND xã, phường, thị trấn và lớp dành cho Phó chủ tịch HĐND xã, phường, thị trấn, giao Trường Chính trị chỉ trì phối hợp Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan tổ chức; giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Trường Chính trị mở lớp dành cho các đồng chí là Tỉnh ủy viên.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi cơ bản thống nhất với các ý kiến đề xuất của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các sở ngành và cho rằng: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là vô cùng quan trọng. Do vậy, cần chọn đúng đối tượng đào tạo, xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo phù hợp, sát thực tiễn nhu cầu của địa phương.

Tổ chức các lớp học phải đảm bảo nền nếp, đúng thực chất, nâng cao chất lượng đào tạo. Chú trong các lớp đảng viên mới, chọn thầy cô phù hợp, thuyết phục. Làm thế nào để cán bộ có cách nghĩ, cách nhìn đúng, không chỉ dừng lại ở bằng đại học, lý luận chính trị mà phải thường xuyên cập nhật kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, nắm bắt kịp thời những vấn đề mới, tránh lạc hậu.

Tin, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN