Bình Đại bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho 92 trưởng ấp, khu phố

18/10/2018 - 15:53

Ngày 17-10-2018, Sở Nội vụ phối hợp với Viện nghiên cứu - Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực - Liên Hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và UBND huyện Bình Đại đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho trưởng ấp, khu phố trên địa bàn huyện.

Có 92 học viên là trưởng ấp, khu phố của 19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện tham gia.

Lớp tập huấn diễn ra 3 ngày. Các học viên được nghiên cứu các chuyên đề như: Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng ấp, khu phố và bí thư chi bộ ấp; Phương pháp, cách thức làm việc của trưởng ấp, khu phố và bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp; Tầm quan trọng của  trưởng ấp, khu phố tại các địa phương; Một số kỹ năng hoạt động cần thiết cho trưởng ấp, khu phố… cùng một số nội dung thực tiễn được áp dụng tại địa phương.

Qua lớp tập huấn, giúp cho đội ngũ trưởng ấp, khu phố trên địa bàn huyện có thêm những kiến thức và kỹ năng hoạt động cần thiết để áp dụng vào quá trình công tác tại cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, tạo điều kiện cho kinh tế huyện nhà ngày càng phát triển.

  Minh Nhân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN