Bình Đại đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị

14/12/2018 - 07:28

Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Răng trao quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện. Ảnh: Trần Nhõ

Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Răng trao quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện. Ảnh: Trần Nhõ

Sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trên địa bàn huyện Bình Đại đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, đảm bảo theo lộ trình cắt giảm 10% biên chế;  tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc sáp nhập và thực hiện các mô hình kiêm nhiệm, nhất là các chức danh, phòng, ban thuộc các ban, ngành, đoàn thể huyện.

Thực hiện sáp nhập và kiêm nhiệm    

Ông Nguyễn Đức Thịnh - Phó trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Bình Đại cho biết, trước khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, huyện đã triển khai thực hiện thí điểm nhiều mô hình kiêm nhiệm rất có hiệu quả như mô hình Bí thư Đảng ủy xã đồng thời là Chủ tịch UBND xã, Bí thư Đảng ủy xã kiêm Chủ tịch HĐND xã… 

Để thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Chương trình hành động số 28 của Tỉnh ủy, Huyện ủy cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 104 triển khai đến các chi bộ, đảng bộ, cấp ủy cơ sở, các ban, ngành liên quan, triển khai sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên, hội viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị nắm vững quan điểm, tạo sự thống nhất với chủ trương chung của Đảng và Nhà nước.

Đối với các cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể, Huyện ủy lựa chọn thực hiện thí điểm các mô hình kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu. Cụ thể, đã thực hiện xong việc kiêm nhiệm chức danh Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; hợp nhất Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở và Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện. Đối với các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp, đã sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thể thao với Đài Truyền thanh huyện, các xã Long Hòa, Phú Thuận và Thới Thuận sáp nhập Trung tâm Học tập cộng đồng với Trung Văn hóa - Thể thao. Xây dựng xong đề án sáp nhập, giải thể các hội có chức năng tương đồng, hoạt động không hiệu quả như: giải thể Hội Sinh vật cảnh, sáp nhập Hội Người mù với Chi hội Bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi, sáp nhập Hội Cựu giáo chức và Hội Khuyến học. Giảm cấp phó của các đơn vị như Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Đối với hệ thống chính trị cơ sở, qua 1 năm thực hiện nghị quyết, Đảng ủy các xã, thị trấn đã sắp xếp, bố trí cán bộ kiêm nhiệm được 80 trường hợp. Cụ thể như cán bộ, công chức kiêm không chuyên trách cấp xã, không chuyên trách cấp xã kiêm không chuyên trách cấp xã, không chuyên trách cấp xã kiêm không chuyên trách ấp, khu phố, không chuyên trách ấp kiêm không chuyên trách ấp và có 14/20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy là Chủ tịch HĐND (5 xã còn lại và thị trấn do thực hiện công tác luân chuyển và điều động cán bộ).

Lộ trình giảm 10% biên chế

Về công tác tinh giản biên chế, ông Nguyễn Đức Thịnh cho biết thêm, lộ trình cắt giảm 10% biên chế được huyện thực hiện rất tốt. Theo đó, giai đoạn 2019 - 2020, mỗi năm tiếp tục cắt giảm 2 biên chế thuộc khối Đảng, các đoàn thể và khối hành chính nhà nước. Hiện nay, biên chế khối hành chính nhà nước đã được cắt giảm còn 99/102 biên chế so với năm 2015.

Đối với các xã, thị trấn, thực hiện các mô hình kiêm nhiệm, đã tinh giản được 73 trường hợp là người hoạt động không chuyên trách xã, ấp, khu phố. Theo lộ trình, đến năm 2021 sẽ tiếp tục cắt giảm 10% đối với trường hợp người hoạt động không chuyên trách cấp xã (36 người) và người hoạt động không chuyên trách ấp, khu phố (giảm 47 người).

“Nghị quyết đã thật sự đi vào đời sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tạo sự thống nhất với chủ trương chung. Trong năm 2019, Huyện ủy tiếp tục đẩy mạnh việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, nhất là việc sáp nhập các đơn vị, thực hiện các mô hình kiêm nhiệm, giảm chức danh cấp phó của một số đơn vị hành chính nhà nước” - ông Nguyễn Đức Thịnh cho biết.

Hiện huyện đã xây dựng xong lộ trình và đề án tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bằng việc sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình với Trung tâm Y tế huyện, sáp nhập Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND huyện. Thực hiện mô hình kiêm nhiệm và hợp nhất các chức danh của người đứng đầu như mô hình Bí thư Đảng ủy xã đồng thời là Chủ tịch UBND xã Vang Quới Đông, hợp nhất chức danh Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ huyện, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiêm Chánh Thanh tra huyện. Đối với cơ sở, Huyện ủy đã thống nhất, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các mô hình kiêm nhiệm, nhất là mô hình Bí thư đồng thời là Trưởng ấp (hoàn thành trong năm 2020) và kiên quyết cắt giảm đối với người hoạt động không chuyên trách xã, ấp. Đảm bảo đến năm 2021, biên chế trong hệ thống chính trị thuộc khối Đảng, đoàn thể huyện được cắt giảm còn 78 biên chế.

Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN