Bình Đại: Huy động mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới

02/07/2018 - 07:06

BDK - 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đã có xã Long Hòa và Phú Thuận được công nhận đạt chuẩn. Xã Thới Thuận đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận, xã Châu Hưng đang tập trung hoàn thành 5 tiêu chí (TC) còn lại để đạt chuẩn vào cuối năm 2018.

Tuyên truyền, cổ động trực quan về xây dựng nông thôn mới.  Ảnh: T.Lập

Tuyên truyền, cổ động trực quan về xây dựng nông thôn mới.  Ảnh: T.Lập

Bộ mặt nông thôn Khởi sắc

Đến nay, huyện có 4 xã đạt từ 10 - 14 TC, 12 xã đạt từ 7 - 9 TC; bình quân số lượng TC mỗi xã đạt 10,21 TC/xã, tăng 0,21 TC/xã. Trong đó, có 2 xã đạt TC giao thông, 16 xã đạt TC y tế, 8 xã đạt TC giáo dục, 3 xã đạt TC văn hóa, 9 xã đạt TC về thu nhập, 2 xã đạt TC môi trường, 16 xã đạt TC quốc phòng và an ninh trật tự. Thu nhập bình quân đầu người đạt 35,7 triệu đồng/năm.

3 năm qua, huyện tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ các cấp và vận động mọi nguồn lực được gần 500 tỷ đồng; trong đó, ngân sách Trung ương, tỉnh gần 390 tỷ đồng, ngân sách huyện và xã hơn 18 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp gần 20 tỷ đồng, người dân đóng góp hơn 35 tỷ đồng cùng nhiều nguồn vốn khác. Từ các nguồn trên, đã góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, nhất là các tuyến đường ấp, ngõ xóm và đường trục nội đồng. Đã nâng cấp, dặm vá 203 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 85km, xây dựng mới và bảo dưỡng 47 cầu giao thông nông thôn.

Thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, các xã đã tập trung đầu tư và hoàn thiện dần hệ thống hạ tầng, quan tâm hơn công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Đến nay, 100% trạm y tế xã có bác sĩ, huyện có trung tâm y tế, 1 phòng khám đa khoa khu vực, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 84,5%. Mạng lưới trường, lớp phát triển đúng theo quy hoạch, toàn huyện hiện có 22/62 trường đạt chuẩn quốc gia.

Phong trào thể dục, thể thao tiếp tục duy trì, tỷ lệ người dân luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đạt 39,8%. Tỷ lệ hộ gia đình thể thao đạt 37,5%.

Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. 3 năm qua, đã xây dựng và sửa chữa 114 căn nhà tình nghĩa, 197 căn nhà tình thương. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 54,05%. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều được kéo giảm còn 8,42%. Vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm được đảm bảo. Hiện có 97,9% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh; trong đó, có 54,6% hộ sử dụng nước sạch.

Huy động các nguồn lực

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện tập trung nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng NTM và xác định được trách nhiệm “chủ thể” của người dân. Đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã và các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu quả.

Khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn; cải thiện chất lượng môi trường nông thôn. Cải thiện chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám chữa bệnh; thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế cho người dân nông thôn. Tăng cường huy động nguồn vốn và phân bổ kịp thời, đúng quy định và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, các khoản đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện của nhân dân; nguồn vốn tín dụng để phát triển sản xuất.

Đẩy mạnh thực hiện chính sách thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, liên kết với các hợp tác xã. Sử dụng có hiệu quả các khoản viện trợ không hoàn lại của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các khoản huy động hợp pháp khác. Hoàn thiện chuỗi giá trị đối với 4 sản phẩm chủ lực của huyện như nhãn, dừa, bò và tôm biển.

Phấn đấu hoàn thiện và nâng chất 19 TC đối với 2 xã đã được công nhận NTM; xây dựng xã Thới Thuận đạt chuẩn NTM, xã Châu Hưng cơ bản hoàn thành 19 TC trong năm 2018; xây dựng xã Thới Lai đạt chuẩn NTM vào năm 2019, xã Thạnh Phước đạt chuẩn NTM vào năm 2020. Các xã còn lại đạt ít nhất 10 TC; trong đó, phấn đấu thực hiện đạt 4 TC cứng bao gồm: thu nhập, giao thông, môi trường và an ninh trật tự.

C. Lý - T. Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN