Bình Đại qua 10 năm xây dựng nông thôn mới

22/07/2019 - 06:48

BDK - Qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới (NTM) đã góp phần làm cho bộ mặt nông thôn huyện Bình Đại khởi sắc. Đến nay, đã có 3 xã đạt chuẩn NTM (Long Hòa, Thới Thuận, Phú Thuận), 2 xã Châu Hưng và Thạnh Phước đang trên đường tiến về đích.

Xã nông thôn mới Phú Thuận.

Xã nông thôn mới Phú Thuận.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo

Trong giai đoạn 2010 - 2015, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 08 và Nghị quyết số 04 về định mức hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn huyện, cùng với các văn bản chỉ đạo của tỉnh và Trung ương.

 Trong giai đoạn 2016 - 2020, UBND huyện xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 282 về thực hiện Chương trình MTQG và triển khai thực hiện Đề án số 3333 của UBND tỉnh về xây dựng giao thông nông thôn, cụ thể bằng Kế hoạch số 2316 về thực hiện Đề án xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2018 - 2020, kế hoạch thực hiện Đề án số 4113 về thực hiện tiêu chí (TC) số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng NTM giai đoạn 2018 - 2020. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG huyện đã hướng dẫn tổ chức thực hiện “Ngày Chủ nhật NTM” rộng khắp các địa phương với sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, thanh niên…

Riêng đối với các xã đã đạt chuẩn, huyện lãnh đạo, chỉ đạo không ngừng nâng cao chất lượng, hướng đến xây dựng xã NTM nâng cao và ban hành Bộ TC ấp NTM kiểu mẫu và mô hình sản xuất kiểu mẫu trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 - 2020, gắn với việc thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” với các sản phẩm của địa phương như: mật ong ruồi, mật ong hoa nhãn đạt chuẩn 4 sao của Công ty cổ phần mật ong Tín Phát, mô hình bưởi da xanh VietGAP đạt chuẩn 3 sao của Hợp tác xã nông nghiệp Châu Hưng… được tham gia Hội chợ OCOP khu vực đồng bằng sông Cửu Long tổ chức tại tỉnh.

Tập trung tuyên truyền

Huyện đã phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh, huyện tổ chức 23 lớp tập huấn cho cán bộ huyện, xã, ấp với 1.027 lượt đại biểu tham dự. Qua đó giúp cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp cập nhật kịp thời các chính sách, quy định mới trong quá trình thực hiện 19 TC xã NTM của tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về Chương trình MTQG xây dựng NTM để người dân tích cực tham gia. Cụ thể, đã cấp phát hơn 28 ngàn tờ bướm, 284 sổ tay hướng dẫn xây dựng NTM, 462 bộ tài liệu xây dựng NTM, xây dựng 9 cụm pa-nô, 132 tấm pa-nô tuyên truyền chủ trương xây dựng NTM tại các xã.

Ban Chỉ đạo xây dựng NTM các xã tổ chức 545 cuộc tuyên truyền với gần 22 ngàn lượt người tham dự; tổ chức gần 3 ngàn cuộc tọa đàm ở xã, ấp bàn giải pháp thực hiện các TC NTM, 15 phần việc hộ gia đình tự thực hiện với trên 43 ngàn lượt người tham dự. Qua đó, đã phát huy vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện và giám sát quá trình xây dựng NTM ở địa phương.

Gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, huyện tập trung thực hiện nâng chất các ấp văn hóa; gắn phát triển văn hóa với xây dựng NTM. Qua đó, 19/19 xã đã tổ chức lễ phát động xây dựng NTM với hơn 5.800 đại biểu tham dự. Không ngừng kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc; đồng thời, giao cho các ban, ngành, đoàn thể huyện xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ từng thành viên trực tiếp hỗ trợ các địa phương về xây dựng NTM.

Để thực hiện có hiệu quả và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM giai đoạn 2019 - 2020, huyện yêu cầu các địa phương tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân, huy động mọi nguồn lực cho xây dựng NTM. Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức và đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể trong thực hiện các TC, thu hút người dân tham gia với tư cách là chủ thể thực hiện phong trào xây dựng NTM. Phấn đấu có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM và 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo đúng lộ trình.

Những con số đáng ghi nhận

Qua 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đến nay  huyện có 3 xã đạt chuẩn NTM là: Long Hòa, Phú Thuận và Thới Thuận; xã Châu Hưng đạt 19/19 TC, đang đề nghị tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM; xã Thạnh Phước cũng đang trên đường tiến về đích; các xã còn lại đạt từ 7 - 11 TC.

Tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM ước đạt hơn 977 tỷ đồng; trong đó, nhân dân đóng góp quy thành tiền hơn 103,8 tỷ đồng. Đã đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp 877 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 474km, xây mới, nâng cấp, sửa chữa 160 cầu giao thông nông thôn, nạo vét và xây dựng 263 công trình thủy lợi nội đồng. Đầu tư xây mới, sửa chữa 6 trường mẫu giáo, 7 trường tiểu học, 4 trường THCS. 4 trung tâm văn hóa - thể thao xã, 14 hội trường văn hóa xã, 17 nhà văn hóa - khu thể thao ấp đạt chuẩn 100 chỗ ngồi trở lên. Xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa 9 chợ.

Thu nhập bình quân đầu người toàn huyện hiện đạt hơn 40 triệu đồng/năm (vào cuối năm 2018), tăng 22,24 triệu đồng so với năm 2011. 

Hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân không ngừng được nâng lên. Hiện có 19/19 trạm y tế xã được công nhận đạt TC quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020.

Chỉ tiêu chính quyền cơ sở vững mạnh đạt 80%. Hiện có 7/19 xã đạt chỉ tiêu về hệ thống chính trị, 19/19 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Có 19/19 xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự, 9/19 xã hoàn thành các chỉ tiêu về quốc phòng và an ninh.

Bài, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN