Bình Đại tọa đàm giải pháp tăng tỷ lệ tập hợp hội viên phụ nữ

25/06/2019 - 21:04

Đại diện chi hội phụ nữ cơ sở tham gia đóng góp ý kiến.

Đại diện chi hội phụ nữ cơ sở tham gia đóng góp ý kiến.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bình Đại vừa tổ chức tọa đàm bàn giải pháp tăng tỷ lệ tập hợp hội viên đối với các xã có tỷ lệ hội viên dưới 50%.

Toàn huyện Bình Đại hiện có 25.784 hội viên, phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, chiếm gần 60,9%, trong đó có 19.424 hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên, đạt hơn 75,3%. Những năm qua, các cấp hội phụ nữ trong huyện đều duy trì sinh hoạt theo hướng dẫn của điều lệ hội, tổ chức xây dựng, phát triển tổ chức hội trong sạch, vững mạnh và tham gia tích cực, có hiệu quả nhiều hoạt động, phong trào hội phụ nữ, điển hình phong trào vận động quỹ học bổng Nguyễn Thị Định, hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập, cuộc vận động xây dựng “gia đình 5 không - 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, gia đình hạnh phúc, công tác khai thác và quản lý các nguồn vốn vay hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thông qua hoạt động huy động vốn từ nhiều nguồn... Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị có tỷ lệ phát triển hội viên và tập hợp phụ nữ tham gia tổ chức hội đạt thấp.

Tại buổi tọa đàm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã có tỷ lệ tập hợp hội viên, phụ nữ cao chia sẻ những cách làm hay, mô hình thiết thực đảm bảo nâng cao số lượng và chất lượng trong việc tập hợp, thu hút hội viên, trong đó chú trọng công tác tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và hoàn cảnh kinh tế của từng hội viên, phụ nữ, linh hoạt tập hợp, đa dạng các chi hội, tổ hội theo sở thích và xây dựng, nhân rộng những mô hình hoạt động liên kết gắn công tác tuyên truyền hiệu quả theo phương châm “Nơi nào có phụ nữ - nơi đó có tổ chức hội”… để từng bước xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh.

Tin, ảnh: Thanh Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN