Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020

28/09/2018 - 07:13

BDK - Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 533 của Đảng ủy Quân khu và Nghị quyết số 15 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về nâng cao chất lượng huấn luyện (HL) giai đoạn 2013 - 2020, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong huấn luyện 5 năm qua.

Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong huấn luyện 5 năm qua.

Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực đổi mới công tác tổ chức và phương pháp HL theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, sát với tình hình thực tế của địa phương và đơn vị. Thực hiện đổi mới cơ chế chỉ đạo, quản lý, điều hành HL, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu củng cố hệ thống thao trường, bãi tập; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức lễ ra quân HL hàng năm gắn với các phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang Bến Tre chung sức xây dựng nông thôn mới”; tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác HL ở các cơ quan, đơn vị và ban CHQS các huyện, thành phố đảm bảo thời gian quy định, đúng quân số, đủ thành phần.

Với phương châm “Đổi mới toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, lấy đổi mới phương pháp HL làm khâu đột phá, nâng cao chất lượng HL cán bộ là then chốt”, Bộ CHQS tỉnh coi trọng công tác HL, bồi dưỡng cán bộ; xây dựng nội dung HL tập trung vào giải quyết khâu yếu, mặt khó, vấn đề mới và tăng cường kiểm tra phát hiện, uốn nắn thiếu sót, khuyết điểm trong HL; chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, thông qua, phê duyệt và thục luyện giáo án HL của cán bộ trực tiếp tham gia HL trước khi bước vào HL. Trong 5 năm qua, các đơn vị đã  tổ chức 258 lớp tập huấn cán bộ các cấp, với hàng chục ngàn lượt cán bộ tham gia.

Trong quá trình tổ chức HL, các cơ quan, đơn vị luôn xem trọng HL đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, đối tượng tác chiến, sát yêu cầu, nhiệm vụ; đồng thời, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng HL quân sự, giáo dục chính trị, rèn luyện thể lực cho bộ đội và thực hiện có hiệu quả đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Hàng năm tổ chức diễn tập 25% cấp xã đúng theo mệnh lệnh HL chiến dịch của Quân khu. Đặc biệt, trong năm 2016, đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh.      

Về nội dung, chương trình đào tạo gắn với HL chiến đấu được Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh xem là trọng tâm, nên hàng năm đưa cán bộ chủ chốt tham dự tập huấn ở cơ quan cấp trên, sau đó bồi dưỡng cán bộ thống nhất nội dung, phương pháp HL, kịp thời điều chỉnh phương pháp sao cho phù hợp. Trong quá trình tổ chức HL, chú trọng HL cho các đối tượng sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế, nâng cao khả năng tác chiến khi được tăng cường vũ khí, trang bị kỹ thuật; HL nâng cao khả năng cơ động; tăng cường tổ chức HL dã ngoại, kết hợp giữa HL với rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe của bộ đội. Từ 2013 đến nay, lực lượng vũ trang tỉnh có 15 sáng kiến, cải tiến, sáng chế mang lại hiệu quả cao trong công tác HL. Đặc biệt, Trường Quân sự tỉnh là cơ quan được Bộ CHQS tỉnh chọn đổi mới về nội dung, chương trình đào tạo, gắn với HL chiến đấu.

Thượng tá Nguyễn Văn Cường - Phó hiệu trưởng Trường Quân sự tỉnh cho biết: Trong HL, nhà trường luôn quan tâm và thực hiện tốt các phương châm “Cơ bản, hệ thống, đồng bộ, chuyên sâu”, vận dụng tốt các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp trong HL, vận dụng tốt công nghệ thông tin vào quá trình giảng dạy. Từ đó, giúp cho học viên dễ hiểu, nắm chắc nội dung hơn.

Trong công tác bảo đảm HL, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên củng cố thao trường bãi tập, chuẩn bị các mô hình học cụ; thực hiện tốt chế độ công khai, dân chủ trong HL cho các đối tượng; xây dựng và sửa chữa doanh trại phục vụ cho công tác HL với kinh phí trên 250 tỷ đồng, bảo đảm quân số khỏe học tập, công tác đạt 98,5% trở lên; đồng thời, khai thác có hiệu quả vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có phục vụ cho nhiệm vụ HL, diễn tập, hội thi và hội thao. Trong 5 năm qua, đã bảo đảm 5.524 lượt/khẩu súng, pháo các loại, hơn 15 ngàn tấn đạn dược.

Thượng tá Mai Văn Chính - Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Trong năm 2019 - 2020 và những năm tiếp theo, cơ quan sẽ tiếp tục tham mưu đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác HL trong giai đoạn mới, nắm chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ HL, khắc phục tư tưởng chủ quan, xem nhẹ, ngại khó trong HL, HL không hết thời gian, xây dựng động cơ ý chí phấn đấu, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.        

Bài, ảnh: Chiến Sĩ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN