Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thanh tra công tác quốc phòng an ninh tại Chợ Lách

09/11/2018 - 07:48

Thanh tra kết quả thực hiện chính sách người có công tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyên. Ảnh: Cao Khiết

Thanh tra kết quả thực hiện chính sách người có công tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyên. Ảnh: Cao Khiết

Đoàn thanh tra của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Đại tá Nguyễn Văn Bửu - Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với UBND huyện Chợ Lách về việc thực hiện Nghị định 119/2004/NĐ-CP ngày 11-5-2004 của Thủ tướng Chính phủ về công tác quốc phòng, an ninh.

Chủ tịch UBND huyện Chợ Lách Trần Văn Đém, đại diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện, các phòng, ban, ngành huyện có liên quan tham dự buổi làm việc.

Tại đây, đoàn đã thanh tra công tác thực hiện Nghị định 119/2004/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về công tác quốc phòng, an ninh đối với UBND huyện Chợ Lách, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Lao động - Thương binh và  Xã hội huyện,  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về các lĩnh vực như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nội dung của nghị định trên địa bàn huyện; công tác quản lý ngân sách tài chính phục vụ cho công tác quân sự quốc phòng; công tác quản lý đất quốc phòng; công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, phối hợp với Công an nhân dân giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác vận động quần chúng và tổ chức huy động các lực lượng thực hiện công tác phòng thủ dân sự ở địa phương; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh trong nhà trường; công tác quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác chính sách người có công; kết quả tổ chức thực hiện công tác chính sách người có công và thân nhân.

Dự kiến, đến ngày 12-11-2018, đoàn sẽ công bố kết quả thanh tra. Trên cơ sở  đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh đánh giá đúng thực chất việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghị định 119/2004/NĐ-CP của Chính phủ đối với các ban, ngành, địa phương của huyện trong thời gian qua. Từ đó, tiếp tục phát huy ưu điểm đạt được, kịp thời khắc phục hạn chế còn tồn tại, từng bước hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước, tăng cường sức mạnh sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng địa phương.

Cao Khiết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN