Bộ Công an quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

24/09/2019 - 20:06

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an Bến Tre.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an Bến Tre.

Ngày 24-9-2019, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thông tri số 01-TTr/ĐUBCA của Đảng ủy Công an Trung ương về đại hội Đảng các cấp trong Công an nhân dân. Ở điểm cầu tỉnh, Đại tá Phạm Văn Ngót - Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh tham dự.

Để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW và Thông tri số 01-TTr/ĐUBCA, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương yêu cầu các cấp ủy trực thuộc và các cơ quan, đơn vị chức năng trong Công an nhân dân tập trung tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể; đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát động các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

“Các cấp ủy trong Công an nhân dân cần chuẩn bị chu đáo nhân sự cấp ủy khóa tới; bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ Đảng, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các dự thảo văn kiện trình đại hội để lấy ý kiến tham gia của đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc trước khi tiến hành đại hội 30 ngày” - Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Minh Tân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN