Bỏ phiếu công nhận 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới

26/03/2019 - 20:54

Các thành viên bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Các thành viên bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Ngày 26-3-2019, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng, các Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập, Nguyễn Hữu Phước đã chủ trì hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) quý I-2019, phương hướng quý II-2019, bỏ phiếu công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Tham gia hội nghị còn có các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc các Chương trình MTQG tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình MTQG quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II; báo cáo kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM tại các xã đăng ký năm 2018, 2019; Quyết định ban hành Khung tiêu chí ấp văn hóa NTM giai đoạn 2019 - 2020; Kế hoạch tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM; xét và bỏ phiếu thông qua việc công nhận xã đạt chuẩn NTM: Mỹ Thạnh An, Bình Phú (TP. Bến Tre); Vĩnh Thành (Chợ Lách); Thành An (Mỏ Cày Bắc); Vĩnh An (Ba Tri).

Hội nghị đánh giá, đến nay toàn tỉnh có 36 xã đạt 19 tiêu chí (TC) NTM, trong đó có 30 xã được công nhận, 17 xã đạt từ 15 - 18 TC, 64 xã đạt từ 10 - 14 TC, 30 xã đạt từ 5 - 9 TC, không có xã đạt dưới 5 TC. Trung bình đạt TC trên xã là 13,03 TC. Huyện Chợ Lách tự đánh giá cơ bản đạt 4/9 TC huyện NTM. Qua rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2018, toàn tỉnh có 23.470 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 6,08% (giảm 6.686 hộ, giảm 1,85%) và 17.695 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 4,58% (giảm 109 hộ, 0,08%).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đánh giá cao kết quả bỏ phiếu (100% số phiếu đồng thuận) công nhận 5 xã đạt chuẩn NTM. Tuy nhiên, tiến độ một số công trình, dự án còn triển khai chậm, kéo dài. Sắp tới, cần quan tâm chú trọng tổ chức tuyên truyền thực hiện Ngày Chủ nhật NTM thật sự thực chất. Các xã đã đạt chuẩn cần tiếp tục nâng chuẩn, nhất là các xã còn vài “TC non”. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án đang thi công. Tập trung phát triển sản xuất, chú trọng đối tượng là người nghèo tham gia vào các chương trình sinh kế thoát nghèo.

Tin, ảnh: Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN