Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 3

15/10/2019 - 13:00

Học viên tham quan Nhà Truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh

Học viên tham quan Nhà Truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh

Từ ngày 7 đến 18-10-2019, Trường Quân sự tỉnh đã mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (KTQP&AN) cho 175 cán bộ là trưởng, phó phòng và tương đương của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện và cán bộ chủ chốt các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Trong thời gian học tập, học viên được nghiên cứu đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QP-AN; về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận QP toàn dân gắn với thế trận AN nhân dân; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP-AN và đối ngoại; về bảo vệ AN chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về AN trật tự; về dân tộc, tôn giáo gắn với QP - AN trong tình hình mới…

Ngoài ra, lớp còn được tham quan Nhà truyền thống Lực lượng vũ trang, luyện tập và thực hành bắn đạn thật súng ngắn Col.45 tại trường bắn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Lớp học giúp đội ngũ cán bộ các địa phương, cơ sở và các ngành thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh nhà ngày càng vững chắc. Đây là khóa bồi dưỡng kiến thức QP&AN cuối cùng theo kế hoạch của Hội đồng Giáo dục QP&AN tỉnh trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho cán bộ thuộc đối tượng 3 trong tỉnh.

 Tin, ảnh: Sơn Võ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN