Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc phật giáo

08/08/2018 - 14:42

Ban tổ chức lớp học  chụp ảnh lưu  niệm với các vị chức sắc. Ảnh: Huỳnh Dũng

Ban tổ chức lớp học chụp ảnh lưu niệm với các vị chức sắc. Ảnh: Huỳnh Dũng

Sáng 8-8-2018, tại Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2018. 60 chức sắc phật giáo ở các cơ sở thờ tự trên địa bàn tỉnh tham dự. Khóa học diễn ra từ ngày 8 đến 10-8-2018. 

Báo cáo viên là lãnh đạo của Trường Chính trị tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an, Ban Tôn giáo tỉnh giới thiệu các chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân; công tác bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; nội dung cơ bản của các luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam; Pháp lệnh Dự bị động viên; một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh.

                                                   Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN