Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ thông tin cơ sở

30/07/2020 - 09:38

BDK.VN - Trong hai ngày 30 và 31-7-2020, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức chương trình tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ thông tin cơ sở về công tác giảm nghèo.

Các học viên tham gia chương trình tập huấn.

Các học viên tham gia chương trình tập huấn.

Tham gia tập huấn có trên 120 phóng viên, biên tập viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên truyền thanh, cán bộ làm công tác thông tin truyền thông cơ sở cấp huyện, xã.

Chương trình trang bị kiến thức cơ bản cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở về cách viết các thể loại báo chí, xây dựng chương trình phát thanh tại địa phương, bồi dưỡng nghiệp vụ, cộng tác tin bài cho hoạt động truyền thông. Qua đó góp phần hỗ trợ cho người nghèo tiếp cận thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khơi dậy tinh thần vươn lên, tự lực thoát nghèo, đồng thời huy động nguồn lực đầu tư thoát nghèo bền vững.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN