Bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tổ chức cán bộ năm 2019

05/11/2019 - 06:48

Ngày 4-11-2019, tại Trung tâm dịch vụ việc làm Bến Tre, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tổ chức cán bộ năm 2019.

Mỗi lớp gồm 130 học viên. Lớp 1 bao gồm học viên là cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành tỉnh và công chức, viên chức của các huyện, thành phố.

Lớp 2 bao gồm học viên là viên chức các đơn vị sự nghiệp của các huyện, thành phố.

Thời gian bồi dưỡng 5 ngày (từ ngày 4 đến 8-11-2019, học viên được bồi dưỡng 8 chuyên đề, gồm: Công tác kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, giải quyết khiếu nại tố cáo về công tác cán bộ và cán bộ. Công tác tuyển chọn, bố trí, phân công, điều động, luân chuyển cán bộ và phân cấp quản lý cán bộ. Công tác đánh giá cán bộ. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm cán bộ. Công tác khen thưởng, kỷ luật cán bộ. Thực hiện chế độ, chính sách cán bộ. Báo cáo công tác tổ chức cán bộ tại Bến Tre.

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng xử lý chuyên nghiệp về công tác tổ chức cán bộ, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan đơn vị. Đồng thời, tạo cơ hội để các học viên thảo luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm hay để khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Diệu Hiền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN