Các chương trình tín dụng chính sách xã hội

10/02/2019 - 20:03

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về hỗ trợ 149 ấp của 25 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển thuộc 5 huyện xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020, trong giai đoạn 2019 - 2020, Ngân hàng Chính sách xã hội ưu tiên hỗ trợ các hộ thuộc đối tượng chính sách xã hội được vay vốn sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập, về nước sạch; hỗ trợ doanh nghiệp, thương nhân. Các chương trình tín dụng ưu đãi bao gồm:

- Chương trình cho vay hộ nghèo (nếu là hộ nghèo), hộ cận nghèo (nếu là hộ cận nghèo), hộ mới thoát nghèo (nếu là hộ mới thoát nghèo). Hộ có thể vay nhiều lần nhưng không vượt mức tối đa 50 triệu đồng/hộ.

- Chương trình cho vay nhà ở cho hộ nghèo với mức cho vay tối đa 25 triệu đồng/hộ.

- Chương trình nước sạch (10 triệu đồng/công trình) và vệ sinh môi trường (10 triệu đồng/công trình).

- Chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với mức vay tối đa 15 triệu đồng/năm học trong suốt thời gian học.

- Chương trình cho vay người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với mức vay bằng 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài ghi trong hợp đồng/lao động. Mức vay đến 50 triệu đồng không phải thế chấp tài sản. Mức vay trên 50 triệu đồng phải có tài sản thế chấp.

- Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm (cho vay Quỹ quốc gia) với mức cho vay tối đa 50 triệu đồng/lao động.

- Chương trình cho vay hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn với mức cho vay tối đa 100 triệu đồng/hộ. Mức vay đến 50 triệu đồng không phải thế chấp tài sản. Mức vay trên 50 triệu đồng phải có tài sản thế chấp.

- Chương trình cho vay thương nhân vùng khó khăn: đối với hộ kinh doanh với mức cho vay tối đa 100 triệu đồng/hộ; đối với tổ chức kinh tế với mức cho vay tối đa 500 triệu đồng/tổ chức kinh tế. Mức vay đến 50 triệu đồng không phải thế chấp tài sản. Mức vay trên 50 triệu đồng phải có tài sản thế chấp.

Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN